A A A K K K
для людей із порушенням зору
Томашпільська селищна територіальна громада
Вінницька область

Вступили в силу правила благоустрою на території Томашпільської ОТГ

Дата: 02.01.2018 11:54
Кількість переглядів: 1988

10 листопада 2017 року рішенням Томашпільської селищної ради №388 "Про затвердження Правил благоустрою на території Томашпільської об`єднаної територіальної громади" затверджено Правила, які вступили в дію з 1 січня 2018 року.

З повним текстом правил можна ознайомитись за посиланням  

https://gromada.org.ua/gromada/tomashpilska/docs/41156/

 

 

ПРАВИЛА

благоустрою території Томашпільської об’єднаної територіальної громади

I. Загальні положення

1.1 Правила благоустрою території Томашпільської об’єднаної територіальної громади (далі-Правила) є нормативно-правовим актом, яким встановлюється порядок благоустрою та утримання території та об’єктів благоустрою об’єднаної громади.

1.2 Ці Правила регулюють права і обов'язки учасників правовідносин у галузі  благоустрою смт. Томашпіль, с. Ракова, с. Нетребівка, с. Горишківка, селища Горишківське, визначають комплекс заходів,  необхідних для забезпечення чистоти і порядку на територіях об’єднаної територіальної громади Томашпільської селищної ради. Правила спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини і є обов’язковими для виконання на всій території Томашпільської об’єднананої територіальної громади, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності і підпорядкування, їх керівниками, працівниками фізичними особами-підприємцями та громадянами.

1.3  Правила містять загальнообов'язкові на територіях об’єднаної територіальної громади норми,  за порушення яких передбачена відповідальність згідно з Кодексом України  про  адміністративні  правопорушення .

1.4 Учасниками правовідносин з  питань  благоустрою  згідно  з цими  Правилами, тобто суб’єктами благоустрою є власники, керівники та інші посадові особи підприємств,  організацій,  установ незалежно від форм власності і відомчого  підпорядкування (далі по тексту "відповідальні посадові особи"), фізичні  особи-підприємці, громадяни  а  також  посадові  особи,  уповноважені здійснювати контроль за станом благоустрою.

1.5 Томашпільська селищна рада забезпечує вільний доступ населення, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності до цих Правил. Правила є відкритими та доступними.

1.6  Контроль за дотриманням та здійсненням заходів, спрямованих на виконання цих Правил,  координація дій відповідних посадових осіб,  пов'язаних з їх виконанням, здійснюється виконавчим комітетом селищної ради.

Об'єкти у сфері благоустрою населених пунктів

1.7.  До об'єктів благоустрою населених пунктів належать:

1.7.1. території загального користування:

а) парки, рекреаційні зони, сади, сквери , спортивні та  дитячі майданчики; б) пам'ятки культурної та історичної спадщини;  в) майдани та площі;  г) вулиці,  дороги,  провулки,  узвози, проїзди, пішохідні та велосипедні доріжки; ґ) пляжі;  д) кладовища;  е) інші території загального користування;

1.7.2. прибудинкові території;

1.7.3 території   будівель   та   споруд   інженерного   захисту територій;

1.7.4. території підприємств,  установ, організацій та закріплені за ними території на умовах договору.

1.7.5.До  об'єктів  благоустрою  можуть  належати   також   інші території в межах населеного пункту.

II. Права  посадових осіб підприємств, установ, організацій, а також громадян

Громадяни, посадові особи підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності та фізичні особи-підприємці мають право:

1.2. Користуватися об’єктами благоустрою населених пунктів.

1.3. Брати участь в обговоренні правил та проектів благоустрою території об’єднаної громади. Вносити пропозиції до розроблення планів соціально-економічного розвитку населених пунктів селищної ради та заходів з благоустрою їх територій.

1.4. Отримувати в установленому законом порядку повну та достовірну інформацію про затвердження  правил благоустрою території та внесенням до них змін, а також роз’яснення їх змісту.

1.5. Брати участь у здійсненні заходів з благоустрою території населених пунктів об’єднаної громади, озелененні та утриманні в належному стані садиб, дворів, парків, площ, кладовищ, братських могил, обладнанні дитячих і спортивних майданчиків, ремонті шляхів і тротуарів, інших об’єктів благоустрою.

1.6. Вимагати негайного виконання робіт з благоустрою території населених пунктів в разі, якщо невиконання таких робіт може завдати шкоди життю, здоров’ю або майну громадян, юридичної особи або роботи з благоустрою виконуються з порушенням правил благоустрою території громад або призводять до її нецільового використання.

1.7. Звертатись до суду з позовом про відшкодування шкоди, заподіяної майну чи здоров’ю громадян унаслідок дій чи бездіяльності балансоутримувачів об’єктів благоустрою.

III. Обов'язки відповідальних посадових осіб підприємств,

установ, організацій, фізичних осіб-підприємців а також громадян

3.1. Відповідальні посадові особи підприємств, установ, організацій, незалежно від форм власності, фізичні особи-підприємці а також громадяни зобов'язані:

3.1.1. Здійснювати благоустрій відповідних територій у встановленому порядку, забезпечуючи естетику і дизайн населених пунктів громади, дорожніх покриттів, внутрішньоквартальних, прибудинкових та присадибних територій, газонів, зелених насаджень тощо.

 

3.1.2 Утримувати у належному санітарно-технічному стані будинки, будівлі, споруди, у тому числі закріплені за ними свої та прилеглі території від межі згідно п.5.1.1. цих Правил. Своєчасно і якісно усувати недоліки в утриманні території, будівель, споруд, обладнання, парканів, архітектурних малих форм, реклами і рекламоносіїв, елементів зовнішнього благоустрою.

3.1.3 Усувати на закріплених за ними об’єктами благоустрою (їх частинами) за власний рахунок та установлені строки пошкодження інженерних мереж або наслідки аварій, що сталися з їх вини.

3.1.4 Забезпечувати щорічне, ( після стихійного лиха, надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру), обстеження відповідних територій, будівель і споруд та засвідчувати проведені обстеження актами. При спроможності усувати наслідки на закріплених об’єктах благоустрою в установленому порядку.

3.1.5 Проводити за власний рахунок в установлені строки прибирання закріплених об’єктів благоустрою від сміття та чагарників.

3.1.6 У процесі утримання об’єктів благоустрою (їх частин) дотримуватись відповідних технологій щодо експлуатації та ремонту, регулярно здійснювати заходи щодо передчасного зносу об’єктів, забезпечення належних та безпечних умов їх функціонування.

3.1.7 Постійно утримувати в належному стані фасади будівель і споруд.

3.1.8 Розміщувати елементи зовнішньої реклами, рекламоносії, малі архітектурні форми та елементи зовнішнього благоустрою на підставі проектно-дозвільної документації, затвердженої у встановленому порядку.

3.1.9 При організації вуличної торгівлі, у тому числі під час проведення масових заходів, забезпечувати своєчасне прибирання, збір та вивезення сміття з відведеної території, не допускати його накопичення.

3.1.10 Проводити земляні та будівельні роботи, насипання, намивання грунту, піску, встановлення огорож, механізмів та обладнання, тимчасових споруд, побутових вагончиків, складування конструкцій і матеріалів, на підставі дозволу виконкому Томашпільської селищної ради.

3.1.11 Забезпечувати вивезення твердих побутових і негабаритних відходів, а також харчових відходів згідно з вимогами діючих санітарних норм.

3.1.12 Не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціоновані місця.

3.1.13 Забезпечувати розміщення контейнерів, урн для збору сміття та твердих побутових відходів у спеціально визначених місцях, утримувати їх в належному санітарно-технічному стані згідно з санітарними нормами і правилами.

3.1.14 Обов'язково укласти договір зі спеціалізованими підприємствами на вивіз побутових відходів та каналізаційних стоків.

3.1.15 Підприємствам узгоджувати з селищною радою експлуатацію та поводження об'єктів з небезпечними відходами, ліміти та схеми розміщення.

3.1.16.Утримувати в належному санітарному стані земельні ділянки, що відведені в установленому порядку під будівництво.

 

3.1.17 Вживати заходи щодо виключення можливості винесення автотранспортними засобами на дорожні об'єкти сипучих матеріалів і розчинів, болота, а також засмічення вулиць внаслідок переповнення кузова матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

3.1.18 Організувати механічне або ручне очищення автотранспортних засобів при їх виїзді з будівельних майданчиків та вулиць з грунтовим покриттям на проїжджу частину вулиць з асфальтобетонним покриттям.

3.1.19 Не допускати накопичення будівельного сміття на будівельних майданчиках та прилеглих до них територіях.

3.1.20 Відповідно до встановлених норм та правил впорядковувати надані земельні ділянки.

3.1.21 Встановлювати урни біля входу (виходу) з адміністративних, побутових, навчальних, торгових та інших будівель та споруд, біля торгових палаток, павільйонів та інших малих архітектурних форм, об’єктів пересувної торгівлі, тичасових споруд.

3.1.22 Власники підземних комунікацій утримувати кришки колодязів у справному та закритому стані. Всі колодязі підземних комунікацій повинні бути обладнані кришками.

3.1.23 Дотримуватись порядку утримання домашніх та інших тварин згідно з „Правилами тримання собак , кішок і інших хижих тварин у населених пунктах України”.

3.1.24 Суб’єктам господарювання, які надають послуги з організації дозвілля населення (дискотеки, клуби) у вечірній та нічний час, забезпечувати охорону громадського порядку та освітлення прилеглої території, а також прибирання прилеглої території по закінченні кожного такого дозвілля.

3.1.25. Забезпечувати випасання та утримування худоби, птиці, пасік та іншої живності тільки на відведених для цього місцях. Здійснювати прогін худоби до місця  випасу та назад  відповідальними особами (пастухами) тільки по одній стороні проїжджої частини вулиці з метою недопущення перешкоджання руху транспорту. Пастухи та власники худоби зобов’язані здійснювати прогін худоби по вулицях по визначеному маршруту згідно графіку, погодженого з виконкомом Томашпільської селищної ради та несуть адміністративну відповідальність за пошкодження худобою зелених насаджень парканів, майна, огорож та інших об’єктів на території селища.

3.1.26. Своєчасно скошувати або іншими методами знищувати бур'яни на присадибній, прибудинковій та прилеглій до них придорожній території.

3.1.27. Своєчасно підчищати гілля дерев та кущів, які виступають за межі земельної ділянки і захаращують або унеможливлюють прохід пішоходів по тротуарах, пішохідних доріжках, обочинах, або перешкоджають чи унеможливлюють рух транспорту по проїжджій частині дороги.

3.1.28. Складувати побутові відходи, опале листя, органічні рештки, перегній тощо в індивідуальних господарствах на території присадибної ділянки у компостних ямах або купах забезпечивши їх огородження, для подальшого використання їх як органічного добрива;

3.1.29. Споруджувати туалети і зберігати гній на відстані не менше 30 метрів від джерел питної води та на відстані не менше15 метрів від дорги та сусідніх будинків;

3.1.30. Не допускати течі води, а також побутово-фекальних та інших забруднених каналізаційних стоків на вулиці, газони, тротуари і у водойми. При поривах або пошкодженнях трубопроводів і теплотрас – усувати неполадки протягом доби, а каналізаційної мережі – негайно.

IV. Дії відповідальних посадових осіб підприємств,установ, організацій, фізичних осіб-підприємців а також громадян,що забороняються цими Правилами

4.1. Відповідальним посадовим особам підприємств, установ, організацій, а також громадянам забороняється:

4.1.1. Захаращувати території (об’єкти благоустрою) сипучими матеріалами, конструкціями, сміттям, побутовими відходами, відходами виробництва, листям, травою, гіллям, накопиченням снігу та криги тощо.

4.1.2.Проводити земляні, будівельні, демонтажні, монтажні та інші роботи на об’єктах благоустрою без дозволу виконкому Томашпільської селищної ради.

4.1.3. Вивозити і звалювати сміття, будівельні, побутові, харчові відходи, відходи виробництва, траву, гілля, деревину, листя, сніг у не відведених для цього місцях та влаштовувати звалища, особливо на інженерних спорудах водовідведення та водопониження (траншеях і т.і.).

4.1.4. Здійснювати торгівлю напоями на розлив без улаштування туалету на території, яка використовується для такої торгівлі.

4.1.5. Забруднювати земельні ділянки та водойми виробничими та побутовими стічними водами.

4.1.6. Вивозити каналізаційні стоки у не відведені для цього місця.

4.1.7. Без узгодження з селищною радою, службою санепідемстанції та екологічною службою влаштовувати каналізаційні вигрібні ями.

4.1.8. Складувати будівельні матеріали, конструкції, обладнання за межами будівельних майданчиків, та за межами присадибних ділянок на узбіччі дороги без дозволу селищної ради.

4.1.9. Розміщувати, ремонтувати та мити автотранспортні засоби, машини, механізми у невизначених для цього місцях.

4.1.10. Очищати дахи від снігу та льоду без встановлення тимчасових огорож на прилеглих до будівель і споруд територіях.

4.1.11. Використовувати не за призначенням контейнери для збору сміття та твердих побутових відходів.

4.1.12. Наклеювати оголошення та інформаційно-агітаційні плакати, рекламу, листівки тощо у невизначених спеціально для цього місцях (невизначені місця: електроопори, стіни будинків, ін ).

4.1.13. Робити написи, малюнки на стінах будинків, споруд, парканах, тротуарах, шляхах, тощо без узгодження із виконкомом  Томашпільської селищної ради.

4.1.14. Експлуатувати кафе, літні майданчики та інші місця, пов’язані з обслуговуванням населення не обладнані контейнерами для збору відходів.

4.1.15. Самовільно встановлювати рекламні конструкції, інформаційно-рекламні плакати, торговельні лотки, кіоски, павільйони та тимчасові споруди і конструкції, перешкоджаючі вільному пересуванню людей.

4.1.16. Вивішувати дорожні знаки без погодження з виконавчим комітетом Томашпільської селищної ради та Томашпільським відділенням поліції.

4.1.17. Заправляти, ремонтувати автотранспортні засоби і механізми, на прибудинкових територіях, газонах, проїжджій частині дороги, берегах рік , пішохідних доріжках, тротуарах, у парках та скверах тощо, а також їздити автотранспортом по тротуарах, пішохідних доріжках, газонах зелених зон та паркуватися на них.

4.1.18. Залишати автотранспортні засоби, механізми на внутрішньоквартальних проїздах або переобладнувати їх, що заважає проїзду спеціальних машин швидкої допомоги, пожежних, прибиральної та аварійної техніки, а також влаштовувати постійні стоянки службового приватного, вантажного і пасажирського транспорту на прибудинкових територіях, прилеглих територіях до гаражів, автостоянок, на узбіччі дороги тощо.

4.1.19. Влаштовувати постійні стоянки вантажного автотранспорту, тракторів, с/г інвентарю на прибудинковій території, у дворах, біля будинків приватного сектору, на узбіччі проїжджої частини дороги.

4.1.20. Здійснювати стоянку автомобілів із працюючим двигуном ближче 15-ти метрів, а з непрацюючим – 10 метрів від вікон житлових будинків, шкіл, та інших установ

4.1.21 Захаращувати пожежні проїзди на територіях, прилеглих до житлових будинків.

4.1.22. Захаращувати балкони, лоджії предметами і матеріалами, які негативно впливають на архітектуру фасадів будівель і споруд.

4.1.23 Кидати сміття, недопалки, папір, тару, ганчір'я тощо на вулицях, площах, парках, інших громадських місцях а також спалювати сміття у контейнерах і урнах.

4.1.24. Самовільно встановлювати точки торгівлі з лотків, автомобілів, причепів, столиків, візків у не відведених для цього місцях та без наявності відповідного дозволу.

 4.1.25. Витрушувати одяг, білизну, ковдри тощо, виливати рідину, кидати предмети з балконів, лоджій, вікон та сходів будинків.

4.1.26. Утримувати території, споруди, малі архітектурні форми, обладнання, рекламні засоби, елементи зовнішнього благоустрою в незадовільному санітарному і технічному стані.

4.1.27. Здійснювати підключення до інженерних мереж об'єктів та будівельних майданчиків, щодо будівництва яких відсутня затверджена у встановленому порядку проектно-дозвільна документація, в тому числі ордер на право тимчасово порушення благоустрою та його відновлення у зв'язку з виконанням земляних робіт.

4.1.28. Самовільно займати земельні ділянки і використовувати їх при відсутності документа, що засвідчує право на використання та володіння землею.

4.1.29. Використовувати земельні ділянки не за цільовими призначеннями.

4.1.30. Засмічувати водні об’єкти та забруднювати водні ресурси.

4.1.31. Перевищення норм забруднення атмосферного повітря та рівня шуму, у тому числі від транспортних засобів.

4.1.32. Вчиняти дії, які можуть привести до підтоплення територій та спровокувати зсувні процеси.

4.1.33. Вчиняти дії, що тягнуть порушення умов благоустрою, пошкодження (руйнування чи псування) вулично-дорожньої мережі, інших об’єктів та елементів благоустрою, ускладнення умов руху пішоходів та транспорту, та інші дії, заборонені цими Правилами, чинним законодавством України.

4.1.34. Без дозволу селищної ради розміщувати сипучі будматеріали (пісок, щебінь, глину, ґрунт та інше) на прилеглій прибудинковій території, на узбіччі біля домоволодіння на термін більше 30 днів.

4.1.35. За умови відповідного огородження  та розташування будматеріалів не ближче 1,5 м до проїжджої частини вулиці та пішохідної доріжки, у разі необхідності власник приватного домоволодіння може за письмовою заявою отримати дозвіл селищної ради на складування будівельних матеріалів більше ніж 30 днів.

4.1.36. Перекривати вулиці та шляхи без погодження з органами місцевої влади.

4.1.37. Спалювати листя та сміття у власних домогосподарствах та на територіях підприємств, організацій, місцях загального користування.

V. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій населених пунктів Томашпільської об’єднаної територіальної громади.

5.1. Загальні вимоги до порядку здійснення благоустрою та утримання об’єктів благоустрою.

5.1.1 Визначення меж прибирання територій між суб’єктами благоустрою здійснюється виконавчим комітетом Томашпільської селищної ради на підставі Рішення виконавчого комітету Томашпільської селищної ради з одночасним складанням схематичних карт прибирання. Один екземпляр схематичних карт передається керівництву підприємства, установи, організації, фізичній особі-підприємцю, громадянину тощо для забезпечення своєчасного прибирання, другий – для координації та контролю знаходиться у виконавчому комітеті селищної ради. В разі відсутності Рішення виконавчого комітету селищної ради або схематичних карт, встановлюються наступні межі закріпленої для прибирання прилеглої території:

- для об’єктів виробничої сфери (підприємств) - 100 метрів від межі земельної ділянки наданої в користування (оренду, тощо);

- для об’єктів невиробничої сфери (лікувальні та оздоровчі заклади, шкільні та дошкільні установи, підприємства побутового обслуговування, нотаріальні контори, банки, офіси, установи та інші об’єкти невиробничої сфери - 25 метрів від межі земельної ділянки наданої в користування, оренду;

- ринки, літні майданчики, літні танцювальні майданчики, розважальні заклади  - 100 метрів від межі земельної ділянки наданої в користування, оренду;

- підприємства торгівлі, харчування, магазини, аптеки, перукарні – 10 метрів від межі земельної ділянки наданої в користування, оренду;

- для вуличних кіосків, тимчасових споруд, павільйонів, лотків, майстерень ремонту побутової техніки, годинників, взуття, пересувних об’єктів торгівлі в радіусі 10 метрів;

- для будинків приватного сектору- 2 метри від меж земельної ділянки наданої в користування, оренду, у власності тощо;

- для опор рекламних та інформаційних щитів, опор ліній, електромереж та зв’язку, тощо – 5 метрів від опори;

- для автомобільних шляхів – в районі смуг відводу

- для інших обєктів, які не ввійшли до списку – 10 метрів від межі земельної ділянки наданої в користування, оренду.

5.1.2. Балансоутримувач забезпечує утримання в належному стані та своєчасний ремонт об’єкта благоустрою власними силами або може на конкурсних засадах залучити для цього інші підприємства, установи, організації. Утримання здійснюється відповідно до умов цих Правил, чинних будівельних, санітарних та інших норм та правил.

5.1.3. Вивіз твердих побутових відходів на території громади проводиться виключно спеціалізованим автотранспортом – сміттєвозом.

5.1.4. Захоронення (утилізація) твердих побутових відходів здійснюється виключно на полігоні твердих побутових відходів .

5.2. Порядок здійснення благоустрою та утримання територій загального користування.

5.2.1. Парків (парків культури і відпочинку, парків- пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших (надалі парків),рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку:

5.2.1.1. Благоустрій та утримання в належному стані територій парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку здійснюють їх балансоутримувачі відповідно до цих Правил та інших нормативних актів, крім території, межі прибирання якої розмежовані між суб’єктами благоустрою, передбачене в 5.1.1 цих Правил.

5.2.1.2. Благоустрій та утримання в належному стані територій вказаних в цьому пункті територій включає:

санітарне очищення: прибирання сміття, відходів, листя, очищення утримання контейнерів для сміття та відходів, укладання договорів на їх вивезення;

освітлення території;

озеленення, збереження зелених засаджень;

відновлення території у міжсезонний період, після стихійних природних явищ, аварій, в інших випадках;

утримання в належному стані належних балансоутримувачу будівель, споруд, що розташовані та території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку;

встановлення та утримання в належному стані обладнання, приборів освітлення, малих архітектурних форм та інших елементів благоустрою;

забезпечення безпечних умов перебування та відпочинку громадян.

5.2.1.3 .Збір листя на території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів здійснюється тільки на головних алеях, доріжках, майданчиках для відпочинку, галявинах, квітниках. Збирати листя з-під угрупувань дерев та чагарників у парках, скверах, садах, зелених зонах забороняється, оскільки це призводить до винесення органічних добрив, зменшення ізоляційного шару для грунту.

5.2.1.4. Спалювання листя, гілля та інше забороняється.

5.2.1.5. Благоустрій цих територій здійснюється відповідно затверджених планів або в порядку передбаченому п5.1.1. цих Правил.

5.2.1.6. Пошкодження зелених насаджень, збір квітів та території парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів, майданчиків для дозвілля та відпочинку забороняється.

5.2.1.7. На територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиків для дозвілля та відпочинку суворо забороняється пошкодження елементів благоустрою.

5.2.1.8. На територіях парків, рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, скверів і майданчиках для дозвілля та відпочинку суворо забороняється розпиття спиртних напоїв та паління.

5.2.2. Пам’ятників культурної та історичної спадщини :

5.2.2.1. Утримувати території пам’ятників культурної та історичної спадщини, пам’яток у належному стані, своєчасно проводити ремонт, захищати від пошкодження, руйнування або знищення відповідно до вимог законодавства.

5.2.2.2. Використання пам’ятників культурної та історичної спадщини, пам’яток повинно здійснюватися відповідно до режимів, встановлених органами охорони культурної спадщини, у такий спосіб, що потребує як найменших змін і доповнень та забезпечує збереження їх матеріальної автентичності, просторової композиції, а також елементів обладнання, упорядочення, оздоблення, тощо.

5.2.2.3. Прибирання, збір та вивезення сміття здійснюється згідно із загальним порядком санітарного очищення територій.

Доріг, вулиць (провулків,проїздів):

5.2.3.1. Власники доріг, вулиць або уповноважені повинні здійснювати їх експлуатаційне утримання.

5.2.3.2. Балансоутримувачі повинні вимагати від учасників дорожнього руху дотримання чинних законодавчих і нормативних актів щодо дорожнього руху, правил ремонту і утримання вказаних об’єктів, правил користування дорогами і дорожніми спорудами та їх охорони.

5.2.3.3. Використовувати дороги не за їх призначенням забороняється, в тому числі для розміщення несанкціонованої стихійної торгівлі.

5.2.3.4  Встановлювати засоби організації дорожнього руху дозволяється лише за узгодженням з виконавчим комітетом Томашпільської селищної ради та відділом поліції Томашпільського відділення поліції.

5.2.3.5. Озеленення вулиць і доріг здійснюється відповідно до встановлених норм та правил ДБН В.2.3.-52001.

5.2.3.6. Власники транспортних засобів зобов’язані виключати можливість винесення на дорожні об’єкти землі, каміння, будівельні матеріали, а також засмічення проїзної частини внаслідок переповнення кузова транспортного засобу сипучими матеріалами, пошкодження тари, розвіювання безтарних вантажів, руху із незакріпленим вантажем, забруднення або запилення повітря.

5.2.3.7. Забороняється заправляти транспорті засоби пально-мастильними матеріалами з пересувних бензозаправників.

5.2.3.8. Забороняється займатися торгівлею паливно-мастильних матеріалів.

5.2.3.9. Забороняється мити транспортні засоби на проїзджій частині дорожніх об’єктів, узбіччі та тротуарах.

5.2.3.10. Забороняється ставити вантажний автотранспорт в місцях не відведених під автостоянки.

5.2.3.11. Власники та користувачі земельних ділянок, що межують з «червоними лініями» вулиць і доріг, зобов’язані:

утримувати в належному стані виїзди з цих ділянок. Запобігати винесенню на дорожні об’єкти землі, каміння та інших матеріалів, сміття;

установлювати і утримувати в справному стані огорожі і вживати заходи для запобігання неконтрольованому виходу худоби та свійської птиці на дорожні об’єкти;

власникам побутово-торговельних споруд та інших будинків і споруд масового відвідування влаштовувати місця для стоянки транспортних засобів і виїзду на дорожні об’єкти з погодженням у відповідних органах.

5.2.4. Кладовища

5.2.4.1. Утримання кладовищ, військових братських та одиночних могил, земельних ділянок для почесних поховань, братських могил, а також померлих одиноких громадян, померлих осіб без певного місця проживання, померлих від поховання яких відмовилися рідні, місць поховань знайдених невпізнаних трупів забезпечується виконавчим органом селищної ради за рахунок коштів місцевого бюджету.

5.2.4.2. Утримання в належному естетичному та санітарному стані могил, місць родинного поховання, колумбарних ніш, надмогильних споруд здійснюється відповідно їхніми власниками за рахунок власних коштів.

5.2.4.3. Утримання в належному стані територій кладовищ та місць поховань передбачає використання їх за призначенням, санітарне очищення, озеленення, охорони зелених насаджень, збір та вивезення сміття відповідно до вимог цих правил.

5.2.4.4. Існуючі місця поховання не підлягають знесенню і можуть бути перенесені тільки за рішенням Томашпільської селищної ради у випадку постійного підтоплення, зсуву або іншого стихійного лиха.

5.2.4.5. Поховання померлих здійснюється з дотриманням вимог санітарно-епідеміологічного законодавства та Закону України «Про поховання та похоронну справу», Порядку утримання кладовищ та інших місць поховання № 193 від 19.11.2003 року.

5.2.4.6. Виконання будь-яких будівельних робіт у місцях поховань, на місцевості із залишками слідів давніх поховань, на територіях закритих кладовищ, а також у прилеглих до місць поховань охоронних зонах забороняється.

5.2.5 Порядок здійснення благоустрою та утримання прибудинкових територій, територій житлової та громадської забудови:

5.2.5.1. Благоустрій територій житлової та громадської забудови здійснюється з урахуванням вимог використання цієї території відповідно затвердженої містобудівної документації, регіональних і місцевих правил забудови, цих Правил, а також установлених державних стандартів, норм і правил.

5.2.5.2. Благоустрій прибудинкової та присадибної ділянки проводиться її власником або користувачем цієї ділянки. Власник або користувач присадибної ділянки може на умовах договору, з органом місцевого самоврядування, забезпечувати належне утримання території загального користування прилеглої до його присадибної ділянки.

5.2.5.3. Благоустрій присадибної ділянки, на якій розміщені житлові будинки, господарські будівлі та споруди, що в порядку, визначеному законодавством взяті на облік або передані в комунальну власність як безхазяйні, проводиться Томашпільською селищною радою.

5.2.6.Порядок здійснення благоустрою та утримання територій підприємств, установ, організацій, об’єктів торгівлі ФОП та закріплених за ними територій

5.2.6.1. Підприємства, установи, організації, ФОПи забезпечують благоустрій та утримання в належному стані земельних ділянок, наданих їм на праві власності чи користування, відповідно до Закону, цих Правил та інших нормативних актів.

5.2.6.2. Підприємства, установи, організації та фізичні особи-підприємці зобов’язані утримувати закріплені за ними території в належному стані .

5.2.6.3. Межі та режим використання закріпленої за підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями території об’єднаної територіальної громади визначається Томашпільською селищною радою та цими Правилами.

5.2.6.4. Посадові особи підприємств, установ, організацій, та ФОПи несуть відповідальність за невиконання заходів з благоустрою, а також дії чи бездіяльність, що призвели до завдання шкоди майну та здоров’ю громадян на власних та закріплених за підприємствами, установами, організаціями територіях, відповідно Закону.

5.3 Порядок санітарного очищення території об’єднаної територіальної громади Томашпільської селищної ради:

5.3.1. Санітарне очищення території Томашпільської селищної ради включає механізоване та ручне прибирання території об’єктів благоустрою, збір та видалення в установлені місця відходів, сміття, листя, гілля, снігу, криги, належне їх захоронення, обробку, утилізацію, знешкодження та інші дії, що забезпечують утримання території селищної ради відповідно вимог цих правил, санітарних норм та правил. Рішень селищної ради, чинного законодавства.

5.3.2. Обов’язок по механізованому та ручному прибиранню територій, вчинення протиожеледних заходів:

- покриття проїзної частини вулиць, провулків, а також покриття тротуарів, площ, дворів – покладається на виконавчий комітет селищної ради;

- територій, суміжних (прилеглих) з приватними домовладіннями – покладається на власників домоволодінь, а контроль за виконанням цього обов’язку на виконавчий комітет селищної ради;

- дворів, тротуарів проїзної частини, територій, прилеглих до будівель, що утримуються товариством власників багатоквартирного будинку,- покладається на балансоутримувача  будівель,  товариства власників багатоквартирного будинку;

- дворів, тротуарів, майданчиків, покриття проїзної частини, інших суміжних (прилеглих) територій з земельними ділянками, що надані у власність або користування юридичним або фізичним особам – покладається на відповідні підприємства, установи, організації, приватних підприємців, громадян, які є власниками або користувачами таких ділянок;

- охоронних зон ліній електропередач – покладається на відповідні підприємства, що їх експлуатують;

- прилеглих до центрально-теплових, трансформаторних, газорозподільних, тяглових підстанцій у радіусі 10 метрів – покладається на підприємства, установи, організації на балансі в яких знаходяться вказані об’єкти;

- автобусні зупинки, зупинки маршрутних транспортних засобів і стоянок транспортного таксі – покладається на відповідні підприємства, що експлуатують вказані зупинки у радіусі 10 метрів від облаштування зупинки, стоянки;

- зелених насаджень, парків культури та відпочинку, скверів, пам’яток садово-паркового мистецтва, спортивних, дитячих, меморіальних та інших рекреаційних зон, садів, зон зелених насаджень, майданчиків для дозволу та відпочинку – покладається на їх балансоутримувачів;

- мостів –покладається на їх балансоутримувачів.

5.3.3. Рішенням селищної ради за підприємствами, установами, організаціями,

приватними підприємцями можуть бути закріплені для прибирання інші території в межах громади;

5.3.3.1.На територіях, які належить прибирати, необхідно проводити весь

комплекс робіт, спрямований на наведення та постійне підтримання чистоти і порядку, збереження зелених насаджень, а саме:

регулярне прибирання сміття, побутових відходів, бруду, опалого листя, снігу, що забезпечує утримання об’єктів благоустрою та прилеглих територій у належному санітарному стані, при цьому тротуари прибираються вздовж всієї ділянки будинку, домоволодіння ( в належності), до бордюрного каменю;

забезпечення вивезення сміття, бруду, побутових відходів, опалого листя . Вивезення сміття, побутових відходів здійснюється шляхом укладання відповідних договорів із спеціалізованим підприємством;

регулярне миття об’єктів благоустрою, якщо їх можна мити для утримання в належному стані;

регулярне прибирання місць встановлення сміттєзбірників, а також місць, забруднених побутовими та іншими відходами, на територіях прилеглих до будинків та споруд;

встановлювати на території загального користування урни для випадкового сміття, своєчасно їх очищувати та забезпечувати вивизення сміття шляхом укладання відповідних договорів зі спеціалізованим підприємством; очищення опор ліній електропередач, стовпів, стовбурів, парків, дерев, будівель та інших елементів благоустрою від об’яв, реклам, вивішених у недозволених місцях;

регулярно знищувати бур’яни, скошувати траву заввишки більше 10 см. Видаляти сухостійні дерева та чагарники, видаляти сухе та поломане гілля та забезпечувати їх вивезення;

регулярно обстежувати прилеглі та закріплені території з метою виявлення амброзії, полиноглисної, карантинних рослин, проводити заходи по їх знищенню;

проводити заходи, що забезпечують збереження насаджень, квітників, газонів;

проводити протягом року необхідні заходи по боротьбі зі шкідниками та хворобами зелених насаджень;

проводити в повному обсязі заміну сухих та пошкоджених кущів і дерев ;

утримувати в належному стані фасадів будівель, огорож та інших споруд;

належним чином проводити відновлення благоустрою території після проведення ремонтних або інших робіт, а також після аварій або природних явищ, які спричинили погіршення благоустрою;

забезпечити прибирання суб’єктами  відповідних територій у зимовий період (видалення снігу та снігово-льодяних утворень). В першу чергу очищати тротуари, дороги до житлових будинків, місця для зупинки маршрутних таксі та автобусів, люки водопровідних і каналізаційних колодязів, усувати слизькість.

VI. Контроль у сфері благоустрою території об’єднаної громади Томашпільської селищної ради.

 6.1 Контроль у сфері благоустрою території Томашпільської селищної ради спрямований на забезпечення дотримання всіма підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкуванням, приватними підприємцями, громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства, громадянами вимог Закону України «Про благоустрій населених пунктів», цих Правил та інших нормативно-правових актів.

6.1.2 Контроль за станом благоустрою території Томашпільської селищної ради, виконанням цих правил, у тому числі контроль за утриманням в належному стані закріплених за підприємствами, установами, організаціями територій покладається на Томашпільське відділення поліції, санітарно-епідеміологічну станцію, Томашпільську селищну раду.

6.1.3 Контроль за станом благоустрою здійснюється шляхом:

- проведення перевірок територій (рейди);

- розгляду звернень громадян, підприємств, установ, організацій;

- участі в обговорення проектів благоустрою територій населених пунктів, іншої технічної документації з питань благоустрою і внесення відповідних пропозицій на розгляд Томашпільської селищної ради;

- подання позовів до суду про відшкодування шкоди, завданої об’єктам благоустрою внаслідок порушення законодавства з питань благоустрою населених пунктів, Правил благоустрою об’єднаної територіальної громади Томашпільської селищної ради.

 

VII.Відповідальність юридичних та фізичних осіб за порушення Правил благоустрою об’єднаної територіальної громади Томашпільської селищної ради.

7.1 За порушення цих Правил винні особи несуть відповідальність, встановлену Кодексом України «Про адміністративні правопорушення», Законом України «Про благоустрій населених пунктів», іншими нормативно-правовими актами та рішеннями Томашпільської селищної ради.

7.1.1 У разі порушення Правил благоустрою особи, винні в їх порушенні зобов’язані вчинити всі необхідні дії для усунення зафіксованого порушення. Усунення порушення здійснюється негайно. У виняткових випадках, коли усунення пов’язане із значним об’ємом робіт або необхідністю залучення третіх осіб для виконання відповідних робіт, усунення порушення може бути здійснено у триденний строк. У випадках. Коли порушення вимог цих Правил пов’язане  із аварією, стихійним лихом, усунення наслідків такого порушення здійснюється у п’ятиденний строк.

7.1.2 У разі якщо особи винні у порушенні цих Правил, не виконують вимоги балансоутримувача об’єкта або елементу благоустрою про усунення  порушення у встановлений строк, балансоутримувач має право на відшкодування витрат (збитків), понесених у зв’язку з усуненням порушення вимог цих Правил. Збитки, завдані об’єкту благоустрою підлягають відшкодуванню в установленому Порядку. Порядок визначення відповідної вартості об’єктів благоустрою затверджується Кабінетом Міністрів України.

VIII. Порядок внесення змін та доповнень до Правил благоустрою території об’єднаної територіальної громади Томашпільської селищної ради.

8.1. Зміни та доповнення до Правил вносяться шляхом прийняття відповідного рішення на сесії Томашпільської селищної ради.

8.2. Проект Рішення сесії про внесення змін до Правил підлягає громадському обговоренню у порядку, визначеному чинним законодавством України.         

IХ. Заключні положення

9.1. Порядок розподілу обов'язків між підприємствами, установами та організаціями, фізичними особами-підприємцями і громадянами громади щодо організації робіт по утриманню належних їм, закріплених та прилеглих територій у належному санітарно-технічному стані визначаються Томашпільською селищною радою.

9.2. Керівники підприємств, установ та організацій, власники об'єктів господарювання всіх форм власності, підприємці (орендарі, якщо це передбачено договором) зобов'язані постійно утримувати належні їм, закріплені та прилеглі території у належному санітарно-технічному стані.

9.4. У разі оренди території, будівель і приміщень порядок утримання їх в належному технічному і санітарному стані встановлює орендодавець в договорі оренди.

9.5. Надання в оренду територій, будівель і приміщень не знімає відповідальності за санітарний стан з власника.

 9.6. Перелік посадових осіб,уповноважених здійснювати контроль за станом благоустрою в Томашпільській об’єднаній територіальній громаді, передбачений цими Правилами, визначається рішеннями виконкому Томашпільської селищної ради.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь