A A A K K K
для людей із порушенням зору
Томашпільська селищна територіальна громада
Вінницька область

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

Дата: 23.06.2021 14:37
Кількість переглядів: 563

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території для розташування тимчасової мобільної асфальтобетонної установки на земельній ділянці загальною площею 2,0 га(кадастровий номер: 0523982600:01:000:0177), яка розташована на території Томашпільської селищної ради (за межами населеного пункту) Тульчинського району Вінницької області.

 1. Інформація про замовника:

Тульчинська районна державна адміністрація.

Юридична адреса: 23600, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, 1, Вінницька область, телефон: (04335) 2-23-82, email: rda_tulchin@vin.gov.ua.

 1. Вид та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування.

Містобудівним проектом "Детальний план" території для розташування тимчасової мобільної асфальтобетонної установки на земельній ділянці загальною площею 2,0 га(кадастровий номер: 0523982600:01:000:0177), яка розташована на території Томашпільської селищної ради (за межами населеного пункту), обґрунтовується та розглядається можливістьвикористання обраної території (земельної ділянки) для розміщення тимчасової мобільної асфальтобетонної установки на земельній ділянці загальною площею 2,0 га.

Детальний план розроблений відповідно до розпорядження Тульчинської РДА від 20 березня 2021 року за № 20 «Про розроблення детального плану території»

Детальний план є містобудівною документацією місцевого рівня, яка визначає функціональне призначення, параметри забудови земельної ділянки з метою розміщення об’єкту будівництва, формування принципів планувальної організації забудови, уточнення в більш крупному масштабі положень схеми планування території району, визначення планувальних обмежень  використання території  згідно з державними будівельними та санітарно-гігієнічними нормами, формування пропозицій щодо можливого розташування об’єкту в межах однієї проектної території із дотриманням вимог містобудівного, санітарного, екологічного, природоохоронного, протипожежного та іншого законодавства з метою залучення інвестицій згідно інтересів територіальної громади, заходів щодо реалізації містобудівної політики розвитку території району, згідно п.4.1. ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території»; визначення містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки.

 1. Те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів).

Земельна ділянка під розміщення тимчасової мобільної асфальтобетонної установки розташована на території Томашпільської селищної ради (за межами населеного пункту) Тульчинського району Вінницької області на земельній ділянці загальною площею 2,0 га (кадастровий номер: 0523982600:01:000:0177; цільове призначення земельної ділянки - для ведення особистого селянського господарства (код - 01.03), загальна площа – 2,0 га, приватна власність). Загальна площа земельної ділянки, на якій планується розмістити проектний об’єкт – 2,0 га.

Ділянка обмежена із заходу землями приватної власності товарного сільськогосподарського виробництва, з півдня – землями запасу, з північної сторони – землями державної власності для ведення сільського господарства для дослідних та навчальних цілей.

В межах ділянки проектування забудова відсутня.

За існуючим станом територія вкрита трав’яною рослинністю.

Рельєф території для розташування проектного мобільного асфальтобетонного заводу має ухил з півночі на південь. Перепад висот становить  1,9 м і характеризується абсолютними відмітками  від 271,2 м до 269,3 м в Балтійській системі висот.

До основних споруд, установок детального плану входять:

 • мобільний асфальтобетонний завод Marini 3000;
 • грунтозмішувальна установка ДС-50б;
 • місце складування сипучих матеріалів;
 • автостоянка для легкових автомобілів (6 п/місць);
 • автостоянка для вантажних автомобілів (6 п/місць);
 • проект. локальна очисна споруда типу "Біолідер";
 • майданчик для сміттєзбірних контейнерів;
 • КПП;
 • лабораторія;
 • пожежний резервуар запасу води;
 • споруди для тимчасового перебування працівників.

Технологічне обладнання проектного об’єкту має бути сертифіковане щодо екологічної та санітарної безпечності, не має спричиняти шкідливого впливу на довкілля.

Об’єкт планованої діяльності відноситься до видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля.

 1. Ймовірні наслідки.

а) Для довкілля, у тому числі для населення

Ймовірні види впливу на навколишнє середовище:

 • на атмосферне повітря:

в період будівництва - викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел забруднення, а саме викиди  автомобільної та виробничої техніки;

в процесі експлуатації - викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від пересувних джерел, від обладнання асфальтобетонного заводу Marini 3000 та від місць складування сипучих матеріалів.

 • на водне середовище:

в період будівництва – вплив відсутній;

в процесі експлуатації- водопостачання  питне – привозна бутильована вода; технологічне водопостачання –на виробничі потреби передбаченозавезення технічної води; каналізування побутове – стоки відводяться у септик, після накопичення побутові стоки вивозяться спеціалізованим транспортом за окремими угодами;виробничі стоки – не передбачені;каналізування стічних поверхневих вод (дощова каналізація) - відведення поверхневих вод з території земельної ділянки передбачається за допомогою організації рельєфу із влаштуванням відкритих водовідвідних лотків до локальної очисної споруди із використанням очищених вод для поливу зелених насаджень;

 • в результатіпровадженняпланованоїдіяльностіпередбачаєтьсяутвореннявідходів:твердіпобутовівідходи;відходи,одержанівпроцесіприбираннятериторії.
 • аварії внаслідокпорушення правил пожежної безпеки;
 • акустичне забруднення, розрахунковий граничнодопустимий рівень якого не повинен перевищувати допустимий рівень шуму та вібрації на межі СЗЗ;
 • в період будівництва об’єктів вплив на водне середовище відсутній;
 • порушення (руйнування) ґрунтів під час будівництва тимчасової мобільної асфальтобетонної установки, а саме видалення зелених насаджень, влаштування вертикального планування території проектного заводу (зрізання та насип ґрунту до проектних вертикальних відміток);
 • на соціальне середовище – створення нових робочих місць, сприяння розвитку малого і середнього бізнесу, наповнення бюджетів різних рівнів, розвиток інфраструктури району.

б) Для територій з природоохоронним статусом

Земельна ділянка яка розглядається детальним планом знаходиться поза межами об’єктів та територій природно-заповідного фонду, отже вплив не передбачається.

в) Транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Транскордонний вплив відсутній.

 1. Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено

Вибір земельної ділянки проведено з урахуванням варіантів можливого розміщення асфальтобетонного заводу техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економного використання земель, транспортного сполучення та соціально-економічного розвитку регіону.

Розглянуті альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного забезпечення об’єктів будівництва та територіального розміщення об’єкта планової діяльності.

У разі не затвердження документа державного планування (детального плану території) та відмови від реалізації будівництва тимчасової мобільної асфальтобетонної установки, що проектується, приведе до неможливості реалізації програми розвитку економіки України, збільшення робочих місць та виробництва асфальтобетоннудля ремонту автомобільних доріг.Відмова від реалізації проекту будівництва не дозволить збільшити відрахування до бюджетів всіх рівнів, що негативно позначиться на розвитку регіону.

 1. Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Основною метою прогнозу є оцінка можливої реакції навколишнього природного середовища на прямий чи опосередкований вплив людини, вирішення задач раціонального природокористування у відповідності з очікуваним станом природного середовища.

Для здійснення стратегічної екологічної оцінки будуть використовуватись логічні і формалізовані методи прогнозування.

Для підготовки звіту СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

 • доповіді про стан довкілля;
 • статистичну інформацію;
 • інформація, яка включена в інші акти законодавства, які мають відношення до проекту ДДП;
 • дані моніторингу стану довкілля;
 • інша доступна інформація.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планованої діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, санітарних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища.

Розробити комплекс заходів, спрямований на виявлення характеру, інтенсивності і ступеня небезпеки впливу на стан навколишнього середовища та здоров’я населення будь-якого виду планованої господарської діяльності:

 • вивчити в регіональному плані природні умови території, яка межує з ділянкою розміщення планованої діяльності, включаючи характеристику поверхневих водних систем, ландшафтів (рельєф, родючі ґрунти, рослинність та ін.), геолого-гідрогеологічні особливості території та інших компонентів природного середовища;
 • розглянути природні ресурси з обмеженим режимом їх використання, в тому числі водоспоживання та водовідведення, забруднення атмосферного середовища;
 • оцінити можливі зміни в природних і антропогенних екосистемах;
 • визначити шляхи мінімізації негативного впливу на навколишнє середовище і біоту;
 • зібрати та проаналізувати інформацію про об’єкти розміщення відходів (види та обсяги відходів, місця їх накопичення, природоохоронні споруди, експлуатаційні можливості).
 • повідомити громадськість про ефективність проекту і можливі екологічні наслідки.

В ході СЕО провести оцінку факторів ризику і потенційного впливу на стан довкілля, врахувати екологічні завдання місцевого рівня в інтересах ефективного і стабільного соціально – економічного розвитку району та підвищення якості життя населення.

7.Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

Зважаючи на державну політику в галузі енергозбереження, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання природних ресурсів, при будівництві об`єкту доцільно максимально повно використовувати сучасні високоефективні екоенергозберігаючі технології та матеріали, інженерне обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії, тощо.

Заходи спрямовані на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на навколишнє середовище:

  • улаштування очисних споруд відведення поверхневого стоку з території, встановлення контейнерів для збору побутових відходів.

При здійсненні планованої діяльності у відповідності до вимог статті 24 Закону України «Про забезпечення санітарного та епідемічного благополуччя населення» з метою відвернення і зменшення шкідливого впливу на здоров’я населення шуму, неіонізуючих випромінювань та інших фізичних факторів будуть розглядатися:

– відповідні організаційні, господарські, технічні, технологічні, архітектурно-будівельні та інші заходи щодо попередження утворення та зниження шуму до рівнів, установлених санітарними нормами;

– заходи радіаційної безпеки, відповідних санітарних правил, а також заходи встановлені нормами, іншими актами законодавства, що містять вимоги радіаційної безпеки.

В цілому, розроблений у відповідності до державних будівельних норм, санітарних норм і правил проект містобудівної документації не матиме негативних наслідків виконання документа державного планування.

 1. Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

Пропонується така структура Звіту із СЕО:

1) зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

2) характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

3) екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

4) заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

5) заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

6) опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

7) резюме нетехнічного характеру інформації, передбаченої пунктами 1-6 цієї частини, розраховане на широку аудиторію.

 1. Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, та строки їх подання.

Тульчинська районна державна адміністрація.

Юридична адреса: 23600, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, 1, Вінницька область, телефон: (04335) 2-23-82.

Контактний email (сайту):rda_tulchin@vin.gov.ua

Томашпільська селищна територіальна громада.   

Адреса:  24200, Вінницька обл., Тульчинський р-н, смтТомашпіль, площа Т. Шевченка, буд. 1,   email:  tomashpilotg@gmail.com

Контактна особа –Луцишин Валерій Іванович

Зауваження  та пропозиції до заяви  про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки надаються  протягом 15 днів з дня її оприлюднення.

 

 

Повідомлення про оприлюднення проекту документу державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку

 1. Повна назва документа державного планування: детальний план території для розташування тимчасовоїмобільноїасфальтобетонної установкина земельнійділянцізагальноюплощею 2,0 га, яка розташована на територіїТомашпільськоїселищної ради(за межами населеного пункту) Тульчинського районуВінницькоїобласті.
 2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування: Тульчинська районна державна адміністрація.
 3. Передбачувана процедура громадського обговорення:

а) дата початку та строки здійснення процедури - відповідно до п.5 ст. 10Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку»  громадське обговорення Заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки детального плану території, для розташування тимчасової мобільної асфальтобетонної установкина земельній ділянці загальною площею 2,0 га(кадастровий номер: 0523982600:01:000:0177), яка розташована на території Томашпільської селищної ради(за межами населеного пункту) Тульчинського районуВінницької областірозпочато з дня їх оприлюднення на сайті Тульчинської районної державної адміністрації (http:tulchin-rda.gov.ua)та триватиме 15 днів.

б) способи участі громадськості - громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі (в тому числі в електронному вигляді) зауваження та пропозиції до звіту із стратегічної екологічної оцінки та проекту документу державного планування. Усі зауваження і пропозиції до проекту документа державного планування та звіту про стратегічну екологічну оцінку, одержані протягом встановленого строку, підлягають обов’язковому розгляду замовником. За результатами розгляду замовник враховує одержані зауваження або вмотивовано їх відхиляє.

в)Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій - 23600, м. Тульчин, вул. Миколи Леонтовича, 1, Вінницька область, телефон: (04335) 2-23-82,email: rda_tulchin@vin.gov.ua. контактна особа –Шевчук Микола Олексійович.

Зауваження та пропозиції до заяви про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки генерального плану надаються протягом 15 днів.

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь