A A A K K K
для людей із порушенням зору
Томашпільська селищна територіальна громада
Вінницька область

Інструкція щодо складання прогнозу бюджету Томашпільської селищної територіальної громади

Дата: 14.07.2021 13:41
Кількість переглядів: 202

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Фінансового управління Томашпільської селищної ради
14 липня 2021 року № _28_


ІНСТРУКЦІЯ
щодо складання прогнозу бюджету
Томашпільської селищної територіальної громади

І. Загальні положення
1. Ця Інструкція розроблена відповідно до абзацу другого частини першої  статті 751 Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс).
2. Ця Інструкція регламентує основні положення про складання, розрахунок орієнтовних граничних показників фінансовим управлінням Томашпільської селищної ради, розрахунок видатків та надання кредитів на середньостроковий період і розподіл орієнтовних граничних показників головними розпорядниками коштів бюджету Томашпільської селищної територіальної громади (далі – бюджету громади), порядок складання, розгляду та аналізу пропозицій до прогнозу бюджету громади, порядок заповнення форм бюджетної пропозиції до прогнозу бюджету громади, порядок розгляду та аналізу бюджетних пропозицій, правила оформлення прогнозу бюджету громади, порядок заповнення Типової форми прогнозу бюджету громади та додатків до неї.
3. Прогноз бюджету громади складається  з урахуванням положень та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією та прогнозом місцевого бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, а також відповідно до організаційно-методологічних засад та особливостей складання розрахунків до прогнозів місцевих бюджетів, доведених Мінфіном.
4. Прогноз бюджету громади складається з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи «LOGICA».
5. У прогнозі бюджету громади та документах, які використовуються під час його складання, зазначаються дані:
за попередній бюджетний період (звіт) – дані річного звіту за попередній бюджетний період, наданого органом Державної казначейської служби України (далі – видатки відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період);
на поточний бюджетний період (затверджено) – показники, затверджені розписом бюджету громади на поточний бюджетний період (без урахування внесених змін) (далі – показники, затверджені розписом на поточний бюджетний період);
на середньостроковий період (план) – показники за видами доходів та розподіл орієнтованих граничних показників видатків і кредитування місцевого бюджету на плановий бюджетний період, які є основою для складання проекту рішення про місцевий бюджет, та наступні за плановим два бюджетні періоди, які враховуються під час складання бюджетних запитів (далі – розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період).
6. Усі вартісні показники прогнозу бюджету громади та документів, які використовуються під час його складання, у національній валюті наводяться у гривнях, з округленням до цілого числа.
7. У прогнозі бюджету громади та документах, які використовуються під час його складання, код та найменування:
місцевого бюджету зазначаються відповідно до Довідника місцевих бюджетів, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 28 грудня 2009 року N 1539 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 10 грудня 2020 року N 756) (далі - код бюджету);
доходів місцевого бюджету, фінансування місцевого бюджету та місцевого боргу зазначаються відповідно до Класифікації доходів бюджету, Класифікації фінансування бюджету за типом кредитора, Класифікації фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, Класифікації боргу за типом кредитора, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11;
видатків та надання кредитів з місцевого бюджету зазначаються відповідно до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 (в редакції наказу Міністерства фінансів від 16 грудня 2019 року N 539), та Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року N 781);
головних розпорядників коштів згідно з Типовою відомчою класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793, та установчими документами.

II.    Основні положення про складання, розгляд та схвалення прогнозу
бюджету громади

1.    Прогноз бюджету громади складається щороку.
2.    Процес складання прогнозу бюджету громади здійснюється учасниками бюджетного процесу відповідно до вимог бюджетного законодавства.
3.    Прогноз бюджету громади складається на основі поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу бюджету громади. Підготовлений прогноз бюджету громади фінансове управління селищної ради подає на розгляд виконавчого комітету селищної ради не пізніше 15 серпня року, що передує плановому.
4.    Виконавчий комітет селищної ради відповідно до норм статті 751 Кодексу забезпечує:
-    розгляд поданого фінансовим управлінням прогнозу бюджету громади;
-    схвалення прогнозу бюджету громади до 01 вересня року, що передує плановому, в установленому законодавством порядку;
-    подання у п'ятиденний строк після схвалення прогнозу бюджету громади разом із фінансово-економічним обґрунтуванням до Томашпільської селищної ради для розгляду.
З дня схвалення прогнозу бюджету громади втрачає чинність прогноз бюджету громади, схвалений у попередньому бюджетному періоді.
5.    Прогноз бюджету громади до 30 вересня року, що передує плановому, після його схвалення виконавчим комітетом селищної ради фінансове управління подає з використанням автоматизованої інформаційно-аналітичної системи «LOGICA» до Міністерства фінансів України для зведення показників місцевих бюджетів на середньостроковий період.

ІІІ.    Правила складання прогнозу бюджету громади
1.    Фінансове управління спільно з іншими головними розпорядниками бюджетних коштів складає прогноз бюджету громади згідно з Типовою формою прогнозу бюджету громади затвердженою цим наказом.
2.    Прогноз бюджету громади містить текстову частину та додатки, які є невід'ємною складовою частиною цього прогнозу.
3.    Текстова частина складається з дев'яти розділів, які містять положення, визначені частиною сьомою статті 751 Кодексу, що включають показники і положення, необхідні для складання проєкту рішення про бюджет громади на плановий бюджетний період.
4.    Нумерація розділів та пунктів текстової частини прогнозу бюджету громади, а також додатків до прогнозу бюджету громади здійснюється у числовій послідовності.
5.    Додатки заповнюються та додаються до прогнозу бюджету громади виключно за наявності інформації, яка міститься у цих додатках. У разі відсутності інформації, необхідної для заповнення будь-якого з додатків, порядок додатків та нумерація, визначена Типовою формою прогнозу бюджету громади, не змінюється, а також зазначається інформація про відсутність таких додатків.
6.    У прогнозі бюджету громади та додатках до нього зазначаються всі передбачені в них відомості (показники).

IV. Порядок оформлення текстової частини прогнозу бюджету громади
1.    У розділі I "Загальна частина" зазначається загальна інформація щодо прогнозу бюджету громади як документа середньострокового бюджетного планування.
2.    У розділі II "Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку" зазначається інформація щодо стану економічного та соціального розвитку та показників, які враховані під час розроблення прогнозу бюджету громади. Інформація відображається з урахуванням основних прогнозних макропоказників економічного і соціального розвитку, відповідно до яких підготовлено прогноз бюджету громади, та показників, визначених на відповідні бюджетні періоди Бюджетною декларацією, які враховано під час визначення показників прогнозу бюджету.
Фінансове управління зазначає перелік показників, які відображаються у цьому розділі, що має розкривати інформацію про сукупність усіх показників, які використано під час підготовки показників прогнозу бюджету громади.
3.    У розділі III "Загальні показники бюджету" описується інформація щодо:
врахування положень та показників, визначених прогнозом бюджету громади, схваленим у попередньому бюджетному періоді;
розрахунків показників бюджету громади на середньостроковий період, що наведена у додатку 1.
Показники прогнозу бюджету громади можуть відрізнятися від показників, визначених на відповідні бюджетні періоди прогнозом бюджету, схваленим у попередньому бюджетному періоді, за наявності умов, визначених частиною другою статті 751 Кодексу.
4.    У розділі IV «Показники доходів бюджету» описується інформація щодо показників дохідної частини бюджету громади на середньостроковий період, що відображена в додатку 2 до прогнозу бюджету громади.
5.    У розділі V «Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, гарантованого територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій» описується інформація щодо надходжень та витрат бюджету у середньостроковому періоді, пов'язаних зі зміною обсягу боргу, обсягів депозитів і цінних паперів, які використовуються для покриття дефіциту бюджету або визначення профіциту бюджету, що відображена у додатках 3, 4 та 5 до прогнозу бюджету громади.
6.    У розділі VI «Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету» описується інформація щодо показників видаткової частини бюджету громади на середньостроковий період, що наведена в додатках 6-8 до прогнозу бюджету громади.
7.    У розділі VII «Бюджет розвитку» описується інформація щодо капітальних видатків бюджету громади у середньостроковому періоді, що наведена в додатках 9, 10 до прогнозу бюджету громади.
8.    У розділі VIII «Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами» зазначається інформація щодо міжбюджетних відносин та показників міжбюджетних трансфертів на середньостроковий період, необхідних для складання прогнозів інших місцевих бюджетів, зокрема:
-    відображається інформація щодо мети (кінцевий результат, якого планується досягти у процесі співпраці з іншими органами місцевого самоврядування) та напрямів міжбюджетних відносин у розрізі галузей/сфер та форм їх реалізації;
-    відображається інформація щодо підстав та цілей отримання міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів, що наведена у додатку 11 до прогнозу бюджету громади;
-    відображається інформація щодо підстав та цілей надання міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам, що наведена в додатку 12 до прогнозу бюджету громади.
          9.  У розділі IX «Інші положення та показники прогнозу бюджету» зазначаються інші показники і положення прогнозу бюджету громади, необхідні для складання проєкту рішення про бюджет громади на плановий бюджетний період.
 Також зазначається інформація щодо наявності/відсутності додатків до прогнозу бюджету громади.

V. Порядок заповнення додатків до Типової форми прогнозу
бюджету громади

1. Додаток 1 "Загальні показники бюджету" містить інформацію щодо доходів (з міжбюджетними трансфертами), фінансування, повернення кредитів та усього за розділом I (з розподілом на загальний та спеціальний фонди) і видатків (з міжбюджетними трансфертами), надання кредитів та усього за розділом II (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);
у графах 1, 2 зазначаються порядковий номер та найменування показника;
у графі 3 (20__ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;
у графі 4 (20__ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;
у графах 5 - 7 (20__ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.
Загальний обсяг доходів у графах 3 - 7 у рядках "Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" має дорівнювати показникам доходів (з міжбюджетними трансфертами), зазначеним у додатку 2 у графах 3 - 7 у рядках "РАЗОМ за розділами I, II та III, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" відповідно.
Загальний обсяг фінансування у графах 3 - 7 у рядках "Фінансування, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" має дорівнювати показникам фінансування, зазначеним у додатку 3 у графах 3 - 7 у рядках "УСЬОГО за розділом I, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" відповідно.
Загальний обсяг повернення кредитів у графах 3 - 7 у рядках "Повернення кредитів, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" має дорівнювати показникам повернення кредитів, зазначеним у додатку 8 у графах 3 - 7 у рядках "Повернення кредитів, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" відповідно.
Загальний обсяг видатків у графах 3 - 7 у рядках "Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі", "загальний фонд", "спеціальний фонд" має дорівнювати показникам видатків та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів, зазначеним у додатку 6 у графах 3 - 7 у рядках "УСЬОГО, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" відповідно.
Загальний обсяг надання кредитів у графах 3 - 7 у рядках "Надання кредитів, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" має дорівнювати показникам надання кредитів, зазначеним у додатку 8 у графах 3 - 7 у рядках "Надання кредитів, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" відповідно.
Показники, зазначені у розділі I додатка 1 у графах 3 - 7 у рядках "УСЬОГО за розділом I, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд", мають дорівнювати показникам, зазначеним у розділі II додатка 1 у графах 3 - 7 у рядках "УСЬОГО за розділом II, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" відповідно.
2. Додаток 2  "Показники доходів бюджету" призначений для наведення детальної інформації щодо показників за основними видами доходів бюджету (з деталізацією до четвертого рівня ієрархії). Цей додаток містить загальні показники доходів бюджету без урахування міжбюджетних трансфертів, показники міжбюджетних трансфертів з державного бюджету та інших місцевих бюджетів і складається з трьох розділів:
у розділі I "Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)" відображаються податкові надходження; неподаткові надходження; доходи від операцій з капіталом; цільові фонди за спеціальним фондом;
у розділах II, III відображаються надходження трансфертів з державного бюджету та з інших місцевих бюджетів з розподілом за загальним та спеціальним фондами.
У графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника згідно з бюджетною класифікацією;
у графі 3 (20__ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;
у графі 4 (20__ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;
у графах 5 - 7 (20__ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.
Обсяг доходів, що надходять до місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів) (рядок "УСЬОГО за розділом I, у тому числі:"), у графах 3 - 7 розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок "загальний фонд") та спеціального фонду (рядок "спеціальний фонд").
Обсяг трансфертів, що надходять з державного бюджету (рядок "УСЬОГО за розділом II, у тому числі:"), у графах 3 - 7 розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок "загальний фонд") та спеціального фонду (рядок "спеціальний фонд").
Обсяг трансфертів, що надходять з інших місцевих бюджетів (рядок "УСЬОГО за розділом III, у тому числі:"), у графах 3 - 7 розраховується як сума надходжень загального фонду (рядок "загальний фонд") та спеціального фонду (рядок "спеціальний фонд").
Сума показників міжбюджетних трансфертів, зазначених у додатку 2 у розділах II, III (сума рядків "УСЬОГО за розділом II, у тому числі:" та "УСЬОГО за розділом III, у тому числі") у графах 3 - 7, має дорівнювати показникам міжбюджетних трансфертів, зазначеним у додатку 11 (рядок "РАЗОМ за розділами I, II:, у тому числі:") у графах 3 - 7.
У рядку "РАЗОМ за розділами I, II та III, у тому числі:" у графах 3 - 7 зазначається загальний обсяг доходів місцевого бюджету з урахуванням міжбюджетних трансфертів та розраховується як сума рядків "УСЬОГО за розділом I", "УСЬОГО за розділом II" та "УСЬОГО за розділом III".
Загальний обсяг доходів місцевого бюджету, зазначений у додатку 2 у графах 3 - 7 у рядках "РАЗОМ за розділами I, II та III, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд", має дорівнювати обсягу доходів (з міжбюджетними трансфертами), зазначеному в розділі I додатка 1 у графах 3 - 7 у рядках "Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" відповідно.
Показники доходів, справляння яких контролює орган місцевої влади, розраховуються самостійно на основі фактичних надходжень звітного року, очікуваних надходжень поточного року з урахуванням тенденцій справляння таких надходжень на конкретній території та з урахуванням змін в податковому законодавстві.
Для отримання показників доходів, справляння яких не контролюють органи місцевої влади, фінансове управління звертається за інформацією до місцевих органів, які відповідають за справляння таких надходжень.
3. Додаток 3 "Показники фінансування бюджету" містить інформацію щодо показників фінансування місцевого бюджету, місцевого боргу та реалізації боргової політики на місцевому рівні, де зазначаються показники за основними джерелами фінансування бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди). Показники у додатку 3 слід зазначати за групуючими кодами бюджетної класифікації, згідно з Класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора, Класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, затверджених наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11.

У розділі I зазначається обсяг внутрішнього та зовнішнього фінансування за типом кредитора за загальним та спеціальним фондами, згідно з Класифікацією фінансування бюджету за типом кредитора, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11;
 у розділі II - обсяг фінансування за борговими та активними операціями за загальним та спеціальним фондами, згідно з Класифікацією фінансування бюджету за типом боргового зобов'язання, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11.
У графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника відповідно до бюджетної класифікації;
у графі 3 (20__ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;
у графі 4 (20__ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;
у графах 5 - 7 (20__ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.
Загальний обсяг фінансування за типом кредитора у графах 3 - 7 у рядках "УСЬОГО за розділом I, у тому числі:", "загальний фонд" та "спеціальний фонд" має дорівнювати показникам фінансування за типом боргового зобов'язання у графах 3 - 7 у рядках "УСЬОГО за розділом II, у тому числі:", "загальний фонд" та "спеціальний фонд" та показникам, зазначеним у пункті 2 розділу I додатка 1 у графах 3 - 7 у рядках "Фінансування, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" відповідно.
4. Додаток 4  "Показники місцевого боргу" містить інформацію про обсяг місцевого боргу (зовнішнього/внутрішнього). У додатку зазначається обсяг місцевого (внутрішнього та/або зовнішнього) боргу за спеціальним фондом. Показники у додатку 4 слід зазначати за групуючими кодами Класифікації боргу за типом кредитора, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11.
У графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника відповідно до бюджетної класифікації;
у графі 3 (20__ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;
у графі 4 (20__ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;
у графах 5 - 7 (20__ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.
5. У додатку 5 "Показники гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою чи територіальною громадою міста боргу і надання місцевих гарантій" зазначаються показники гарантованого місцевою радою (територіальною громадою міста) боргу на кінець періоду та планові обсяги надання місцевих гарантій (за роками):

у розділі I - обсяг гарантованого боргу (на кінець періоду) з розподілом на внутрішній та зовнішній;
у розділі II - обсяг надання місцевих гарантій з розподілом на обсяг надання внутрішніх та зовнішніх гарантій.
Показники обсягу внутрішнього гарантованого боргу / місцевих гарантій зазначаються у національній валюті.
Показники обсягу зовнішнього гарантованого боргу / місцевих гарантій в іноземній валюті - у відповідних грошових одиницях та у гривневому еквіваленті відповідної грошової одиниці згідно з курсом Національного банку України.
У графі 1 зазначається порядковий номер;
у графі 2 - найменування показника згідно з бюджетною класифікацією;
у графі 3 (20__ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;
у графі 4 (20__ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;
у графах 5 - 7 (20__ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.
Під час підготовки пропозицій щодо залучення додаткових коштів до місцевого бюджету чи надання додаткових місцевих гарантій слід враховувати необхідність дотримання принципу збалансованості місцевого бюджету на середньостроковий період.
6. Додаток 6  "Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів" містить інформацію щодо розподілу граничного обсягу витрат та надання кредитів за головними розпорядниками коштів бюджету громади окремо за загальним та спеціальним фондами на середньостроковий бюджетні періоди.
у графі 2 - найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету;
у графі 3 (20__ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;
у графі 4 (20__ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;
у графах 5 - 7 (20__ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.
У рядку "УСЬОГО, в тому числі:" у графах 3 - 7 зазначається сума видатків за всіма головними розпорядниками місцевого бюджету, яка має дорівнювати сумі видатків загального фонду (рядок "загальний фонд") та спеціального фонду (рядок "спеціальний фонд").
Показники, зазначені у додатку 6 у графах 3 - 7 у рядках "УСЬОГО, в тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" мають дорівнювати показникам, зазначеним у розділі II додатка 1 у графах 3 - 7 у рядках "УСЬОГО за розділом II, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" відповідно.

7. У додатку 7 "Граничні показники видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету" зазначаються показники видатків бюджету громади, включаючи показники трансфертів іншим бюджетам.
У додатку 7 видатки слід зазначати за групуючими кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року N 781), без детального розподілу за бюджетними програмами.
У графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року N 781);
у графі 3 (20__ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;
у графі 4 (20__ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;
у графах 5 - 7 (20__ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.
Показники міжбюджетних трансфертів, зазначені у додатку 7 у графах 3 - 7 у рядках "9000 Міжбюджетні трансферти, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд", мають дорівнювати показникам міжбюджетних трансфертів, визначеним у додатку 12 у графах 4 - 8 у рядках "РАЗОМ за розділами I та II, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" відповідно.
Загальний обсяг показників видатків бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року N 781), у графах 3 - 7 у рядках "УСЬОГО, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" має дорівнювати загальному обсягу видатків, зазначеному в додатку 1 у графах 3 - 7 у рядках "Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому числі", "загальний фонд", "спеціальний фонд" відповідно.
8. Додаток 8 "Граничні показники кредитування бюджету за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету" містить інформацію щодо показників кредитування бюджету, визначених у межах загальних граничних показників надання кредитів з місцевого бюджету, за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року N 781) (з розподілом на загальний та спеціальний фонди).
У цьому додатку зазначається інформація щодо повернення/надання кредитів та результатів кредитування за групуючими кодами Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року N 781), за загальним і спеціальним фондами.
У графах 1, 2 зазначаються код та найменування показника відповідно до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету;
у графі 3 (20__ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;
у графі 4 (20__ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;
у графах 5 - 7 (20__ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.
Обсяг повернення кредитів у графах 3 - 7 має дорівнювати показникам повернення кредитів пункту 3 розділу I додатка 1.
Обсяг надання кредитів у графах 3 - 7 має дорівнювати показникам надання кредитів пункту 2 розділу II додатка 1.
9. Додаток 9 "Показники бюджету розвитку" містить показники надходжень та витрат бюджету розвитку на середньостроковий період.
У графі 1 зазначається порядковий номер показника;
у графі 2 - найменування показника;
у графі 3 (20__ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;
у графі 4 (20__ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;
у графах 5 - 7 (20__ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.
10. Додаток 10  "Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів" містить інформацію щодо вкладень бюджету, визначених у межах загальних граничних показників видатків місцевого бюджету та надання кредитів з місцевого бюджету на середньостроковий бюджетний період, у розрізі інвестиційних проектів.
У графі 1 зазначається код, згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року N 781);
у графі 2 - код, згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року N 781);
у графі 3 - найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету / відповідального виконавця, найменування бюджетної програми згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року N 781);
у графі 4 - найменування інвестиційного проекту;
у графі 5 - загальний період реалізації проекту (рік початку і завершення);
у графі 6 - загальна вартість проекту;
у графі 7 - (20__ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;
у графі 8 (20__ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;
у графах 9 - 11 (20__ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період;
у графі 12 - очікуваний рівень готовності проекту на кінець середньострокового періоду, розрахований у відсотках.
11. У додатку 11 "Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів" зазначаються показники міжбюджетних трансфертів, які планується отримати з інших бюджетів (державного та місцевих) у розрізі їх видів та бюджетів:
у графі 1 - код, згідно Класифікації доходів бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року N 11 / код бюджету;
у графі 2 - найменування трансферту / найменування бюджету - надавача міжбюджетного трансферту;
у графі 3 (20__ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;
у графі 4 (20__ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;
у графах 5 - 7 (20__ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.
Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 3 - 7 у рядках "РАЗОМ за розділами I та II:, у тому числі:" має дорівнювати сумі показників трансфертів, зазначених у розділах II та III додатка 2 у графах 3 - 7 у рядках "УСЬОГО за розділом II, у тому числі:" та "УСЬОГО за розділом III, у тому числі" відповідно.
12. У додатку 12 "Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам" зазначаються показники міжбюджетних трансфертів до інших бюджетів (державного та місцевих) у розрізі їх видів та бюджетів:
у графі 1 - код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету відповідно до Структури кодування Програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 16 грудня 2019 року N 539) / код бюджету;
у графі 2 - код, згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 20 вересня 2017 року N 793 (в редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 грудня 2020 року N 781);
у графі 3 - найменування трансферту / найменування бюджету - отримувача міжбюджетного трансферту;
у графі 4 (20__ рік (звіт)) - показники відповідно до річного звіту за попередній бюджетний період;
у графі 5 (20__ рік (затверджено)) - показники на поточний бюджетний період;
у графах 6 - 8 (20__ рік (план)) - розподіл орієнтовного граничного показника на середньостроковий бюджетний період.
Загальний обсяг міжбюджетних трансфертів у графах 4 - 8 у рядках "РАЗОМ за розділами I, II:, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" має дорівнювати показникам міжбюджетних трансфертів, зазначеним у додатку 7 у графах 3 - 7 у рядках "9000 Міжбюджетні трансферти, у тому числі:", "загальний фонд", "спеціальний фонд" відповідно.

 

Начальник фінансового управління                                   Наталія Щербата

Фото без опису


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь