A A A K K K
для людей із порушенням зору
Томашпільська селищна територіальна громада
Вінницька область

Громадське обговорення щодо реорганізації та перейменування закладів загальної середньої освіти на території Томашпільської територіальної громади

Дата: 12.04.2022 08:47
Кількість переглядів: 832

Інформаційне повідомлення про проведення громадського обговорення щодо реорганізації та перейменування закладів загальної середньої освіти на території Томашпільської територіальної громади
1.Найменування організатора громадського обговорення –  Томашпільська селищна рада.
2.Мета: цей проєкт підготовлений з метою трансформації мережі закладів загальної середньої освіти Томашпільської селищної ради відповідно до вимог Закону України «Про повну загальну середню освіту».

Обґрунтування необхідності прийняття рішення
Відповідно до пункту 30 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Законів «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту»:
1.    Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).
2.    Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади.
3.    Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.
4.    У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.
Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту, відповідного рішення засновника.
    Нормативне забезпечення:

Стаття 143 Конституції України. Територіальні громади села, селища, міста безпосередньо або через утворені ними органи місцевого  самоврядування утворюють,  реорганізовують та ліквідовують комунальні підприємства, організації і установи, а також здійснюють контроль за їх діяльністю, вирішують інші питання місцевого значення, віднесені законом до їхньої компетенції.
Стаття 103 Бюджетного кодексу України. Освітня субвенція спрямовується на оплату праці з нарахуваннями педагогічних працівників у таких типах закладів освіти:
початкові школи,
гімназії ( крім дошкільних підрозділів у таких закладах),
ліцеї.
Стаття 26  Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Реорганізація або ліквідація навчальних закладів  комунальної форми власності здійснюється за рішенням місцевої ради.
Стаття 25 Закону України «Про освіту». Засновник закладу освіти зобов’язаний у разі реорганізації чи ліквідації закладу освіти забезпечити здобувачам освіти можливість продовжувати навчання на відповідному рівні освіти.
Стаття 32 Закону України «Про повну загальну середню освіту». 
Рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти приймає його засновник (засновники).
Мережа закладів загальної середньої освіти формується відповідно до законодавства з урахуванням соціально-економічної та демографічної ситуації, а також відповідно до культурно-освітніх та інших потреб територіальної громади та/або суспільства.
Розвиток мережі комунальних початкових шкіл, гімназій забезпечують районні, міські, сільські, селищні ради.
Рішення про утворення комунальних початкових шкіл, гімназій як окремих юридичних осіб, їх реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) приймають районні, міські, сільські, селищні ради.
Ліцеї можуть бути утворені та здійснювати освітню діяльність за умови дотримання вимог цього Закону, ліцензійних умов та положення про ліцей, затвердженого Кабінетом Міністрів України.
Під час утворення закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний враховувати вимоги ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти.
У разі реорганізації чи ліквідації закладу загальної середньої освіти засновник зобов’язаний забезпечити учням можливість продовжити здобуття загальної середньої освіти на відповідному рівні освіти.
Реорганізація і ліквідація закладів загальної середньої освіти у сільській місцевості допускаються лише після громадського обговорення проекту відповідного рішення засновника.
Стаття 35 Закону України «Про повну загальну середню освіту». Типи закладів освіти, що забезпечують здобуття повної загальної середньої освіти.
Здобуття повної загальної середньої освіти на певному рівні забезпечують:
початкова школа, що забезпечує здобуття початкової освіти;
гімназія, що забезпечує здобуття базової середньої освіти;
ліцей, що забезпечує здобуття профільної середньої освіти.
Початкова школа функціонує як окрема юридична особа, або як структурний підрозділ гімназії.
Гімназія та ліцей функціонують як окремі юридичні особи.
Як виняток, за рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти.
Стаття 32 Закону про повну загальну середню освіту визначає основні вимоги до ліцеїв і передбачає, що:
Для започаткування та проведення освітньої діяльності комунального ліцею засновник має забезпечити відповідність такого закладу освіти вимогам, що визначені цим Законом, положенням про ліцей та Ліцензійним умовам, у тому числі щодо:
— функціонування не менше двох класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти; 
— функціонування ліцею як окремої юридичної особи, відокремленої від початкової школи та гімназії, крім випадків, визначених цим Законом;
— забезпечення здобуття учнями профільної середньої освіти відповідно до профілів навчання з навчальним навантаженням та з можливістю обрання учнями навчальних предметів (інтегрованих курсів, інших освітніх компонентів) в обсягах, що визначаються законодавством;
— створення безпечного, інклюзивного та цифрового освітнього середовища відповідно до вимог законодавства;
— підвезення (у разі потреби) учнів і педагогічних працівників до закладу освіти (місця навчання, роботи) та у зворотному напрямку до місця проживання (за потреби) на відстань, що визначається законодавством;
— забезпечення проживання учнів у пансіонах у разі, якщо час їхнього доїзду до ліцею буде більше норми, визначеної законодавством;
— забезпечення учасникам освітнього процесу вільного і безоплатного бездротового доступу до мережі Інтернет з характеристиками, що відповідають вимогам законодавства, у приміщеннях закладу освіти, у тому числі у пансіоні;
— забезпечення здобувачів освіти харчуванням у порядку та відповідно до вимог, визначених Кабінетом Міністрів України;
— відповідності іншим вимогам, визначеним законодавством.
Відповідно до Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про повну загальну середню освіту»  з 1 вересня 2024 року набирають чинності такі вимоги Закону:
•    початкова школа має функціонувати як окрема юридична особа або як структурний підрозділ гімназії (абз. 5 ч. 1 ст. 35);
•    гімназія та ліцей мають функціонувати як окремі юридичні особи
(абз. 6 ч. 1 ст. 35);
•    для започаткування та провадження освітньої діяльності комунального ліцею у його складі має бути створено та функціонувати не менше двох класів за трьома профілями навчання на рівні профільної середньої освіти;  (абз. 8 ч. 1 ст. 32);
•    як виняток, за рішенням засновника ліцей може також забезпечувати здобуття базової середньої освіти (абз. 7 ч. 1 ст. 35).

Загальна характеристика і основні положення рішення
Трансформація мережі закладів загальної середньої освіти Томашпільської селищної ради  відбуватиметься шляхом реорганізації закладів, що здійснюють освітню діяльність одночасно на всіх рівнях повної загальної середньої освіти в гімназії з початковою освітою ,  та ліцею з гімназією та початковою школою.
За законодавством, кожна дитина має право на здобуття початкової та базової середньої освіти (1-9 класи) у найбільш доступному та наближеному до її місця проживання закладі. Тоді як за учнями старшої школи територія обслуговування не закріплюватиметься. Учні 9-х класів обиратимуть заклади для продовження освіти за бажанням (ліцеї, коледжі, технікуми, тощо).
Прогноз наслідків прийняття рішення
Прийняття та реалізація цього проєкту забезпечить:
•    здійснення заходів щодо приведення типів закладів загальної середньої освіти Томашпільської селищної ради у відповідність до вимог чинного законодавства України;
•    створення ефективної, доступної і спроможної мережі;
•    створення умов для індивідуальної траєкторії розвитку здобувачів освіти, їх самореалізації, вибору професії та оволодіння ключовими компетентностями, необхідними для успішної самореалізації, соціалізації, подальшої трудової діяльності.
Заходи з оптимізації шкільної мережі планується провести з метою створення єдиного освітнього простору, раціонального та ефективного використання наявних ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів. Дія прийнятого рішення поширюватиметься на учнів та їх батьків.
Отже, можливими варіантами вирішення питання щодо перспективного планування спроможної освітньої мережі на території Томашпільськоїтериторіальної громади пропонуються на розгляд та громадське обговорення за наступним планом:
1.    Провести переоформлення найменувань закладів освіти:
1.1.    Навчально-виховний комплекс "Томашпільська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів-гімназія Томашпільської селищної ради Вінницької області перейменувати у Томашпіський ліцей Томашпільської селищної ради Вінницької області.
1.2. Вапнярківську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Томашпільської  селищної ради Вінницької області перейменувати у Вапнярківськугімназію Томашпільської  селищної ради Вінницької області.
1.3. Вилянську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Томашпільської  селищної ради Вінницької області перейменувати у Вилянськугімназію Томашпільської  селищної ради Вінницької області.
1.4. Кислицьку загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Томашпільської  селищної ради Вінницької області перейменувати у Кислицькугімназію Томашпільської  селищної ради Вінницької області.
1.5. Нетребівську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Томашпільської  селищної ради Вінницької області перейменувати у Нетребівськугімназію Томашпільської  селищної ради Вінницької області.
1.6. Раківську загальноосвітню школу І-ІІ ступенів Томашпільської  селищної ради Вінницької області перейменувати у Раківськугімназію Томашпільської  селищної ради Вінницької області.
2. Провести реорганізацію шляхом пониження ступеня та переоформлення найменувань:
2.1. Антонівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Томашпільської  селищної ради Вінницької області перейменувати у Антонівськугімназію Томашпільської  селищної ради Вінницької області.
2.2. Великорусавську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Томашпільської  селищної ради Вінницької області перейменувати у Великорусавськугімназію Томашпільської  селищної ради Вінницької області.
2.3. Гнатківську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Томашпільської  селищної ради Вінницької області перейменувати у Гнатківськугімназію Томашпільської  селищної ради Вінницької області.
2.4.Комаргородську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Томашпільської  селищної ради Вінницької області перейменувати у Комаргородськугімназію Томашпільської  селищної ради Вінницької області.
2.5.Липівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Томашпільської  селищної ради Вінницької області перейменувати у Липівськугімназію Томашпільської  селищної ради Вінницької області.
2.6.Пилипи-Борівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Томашпільської  селищної ради Вінницької області перейменувати у Пилипи-Борівськугімназію Томашпільської  селищної ради Вінницької області.
2.7.Рожнятівську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Томашпільської  селищної ради Вінницької області перейменувати у Рожнятівськугімназію Томашпільської  селищної ради Вінницької області.
2.8.Стінянську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Томашпільської  селищної ради Вінницької області перейменувати у Стінянськугімназію Томашпільської  селищної ради Вінницької області 
2.9.Яланецьку загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Томашпільської  селищної ради Вінницької області перейменувати у Яланецькугімназію Томашпільської  селищної ради Вінницької області 

Запрошуємо Вас долучитися до громадського обговорення щодо реорганізації та перейменування вищезазначених закладів освіти.
1.    Формат проведення громадського обговорення: пропозиції та зауваження приймаються у письмовій формі із зазначенням особи та контактної інформації заявника на електронну адресу tom.vosr@gmail.com.
2.    Прізвище та ім’я особи, визначеної відповідальною за проведення громадського обговорення – Ярош І.І. –начальник відділу освіти, спорту, культури та туризму.
3.    До участі в обговоренні запрошуються мешканці Томашпільськоїтериторіальної громади у терміни з квітня 2022 рокупо квітень 2023 року.
4.    Строк і спосіб оприлюднення результатів громадського обговорення – узагальнення висловлених в ході проведення громадського обговорення зауважень та пропозицій здійснюється організатором протягом 14 днів після закінчення строку подання пропозицій. Після отримання висловлених пропозицій та проведеного аналізу відбудеться оприлюднення результатів громадського обговорення на сайті Томашпільської ТГ.


 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь