A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Томашпільська селищна об`єднана територіальна громада
Вінницька область

Конкурси 2021 року

---------- 27 січня 2021 року----------

Оголошення про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад в Томашпільській селищній раді: 
Головного спеціаліста – архітектора, відділу  комунальної власності, містобудування та архітектури, житлово-комунального господарства Томашпільської селищної ради.
До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які мають:
-    повну вищу освіту за відповідним спрямуванням (вказано на сайті в розділі умови конкурсу), за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра
-    Знають вимоги чинного законодавства з питань місцевого самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування, та іншого законодавства, що стосується посади;
-    Вільно володіють державною мовою;
-    Вміють працювати на комп’ютері в режимі користувача;
-    Вміють працювати з персоналом.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення. Додаткова інформація щодо документів,  які необхідно подати для участі в конкурсі та умови проведення конкурсу надається за телефоном 2-13-45 Томашпільська селищна рада та на сайті https://tomashpilska-gromada.gov.ua

 

 

---------- 27 січня 2021 року----------

ОГОЛОШЕННЯ  ПРО КОНКУРС

Томашпільська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста з цивільного захисту в органах місцевого самоврядування Томашпільської селищної ради.
До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які мають:
1.    Наявність громадянства України.
2.    Наявність повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, досвід  роботи за фахом в органах місцевого самоврядування не менше 1 року   або стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 2 років.
3.    Знання діючого законодавства України професійного спрямування; знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування» «Про запобігання корупції».
4.    Вільне володіння державною мовою.
5.    Володіння персональним комп’ютером у режимі користувача.
6.    Вміння працювати з персоналом.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення. Додаткова інформація щодо документів, які необхідно подати для участі в конкурсі надається за телефоном 2-13-45 або на офіційному сайті Томашпільської селищної ради  http://tomashpil.rada.org.ua


 

---------- 27 січня 2021 року----------
ОГОЛОШЕННЯ  ПРО КОНКУРС

Томашпільська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста  відділу соціального  захисту в органах місцевого самоврядування Томашпільської селищної ради.
До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які мають:
1.    Наявність громадянства України.
2.    Наявність повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра або спеціаліста; стаж роботи в органах місцевого самоврядування або на державній службі не менше 1-го року; вільне володіння державною мовою; володіння основними навиками роботи на комп’ютері з відповідними програмними засобами, знання діючого законодавства України професійного спрямування; знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування» «Про запобігання корупції», чинного законодавства з питань місцевого самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування та державної служби, вільне володіння державною мовою; володіння персональним комп’ютером у режимі користувача; вміння працювати з персоналом.
3.    Вільне володіння державною мовою.
4.    Володіння персональним комп’ютером у режимі користувача.
5.    Вміння працювати з персоналом.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення. Додаткова інформація щодо документів, які необхідно подати для участі в конкурсі надається за телефоном 2-13-45 або на офіційному сайті Томашпільської селищної ради  http://tomashpil.rada.org.ua

---------- 27 січня 2021 року----------

ОГОЛОШЕННЯ  ПРО КОНКУРС

Томашпільська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста з реєстрації актів цивільного стану в органах місцевого самоврядування Томашпільської селищної ради.
До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які мають:
1.    Наявність громадянства України.
2.    Наявність повної вищої юридичної освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста. Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років  (з досвідом роботи в сфері реєстрації актів цивільного стану, реєстрація місця проживання).
3.    Знання діючого законодавства України професійного спрямування; знання Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування» «Про запобігання корупції».
4.    Вільне володіння державною мовою.
5.    Володіння персональним комп’ютером у режимі користувача.
6.    Вміння працювати з персоналом.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення. Додаткова інформація щодо документів, які необхідно подати для участі в конкурсі надається за телефоном 2-13-45 або на офіційному сайті Томашпільської селищної ради  http://tomashpil.rada.org.ua

 

 

----------13 січня 2021 року----------

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС
На  заміщення  вакантної посади головного спеціаліста землевпорядника Томашпільської селищної ради.

Основні вимоги до кандидата: Громадянство України, Наявність повної вищої освіти за спеціальністю «Геодезія та землеустрій»,  або інша спеціальність в галузі землевпорядкування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, Володіння знанням Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», інших законів України та нормативно-правових актів з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, Земельного кодексу України, іншого законодавства в сфері земельних відносин, Вільне володіння державною мовою, Володіння основними програмами роботи на комп’ютері.

Документи  приймаються  протягом 30 календарних днів з дня опублікування за адресою: Вінницька область, Томашпільський район, смт Томашпіль,   площа  Тараса Шевченка, буд.1, каб. №8.
Про перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади можна дізнатися на офіційному сайті Томашпільської селищної ради   https://tomashpilska-gromada.gov.ua або у відділі  юридичного та кадрового забезпечення, тел. 2-13-45.
  

 

--------------- 6 січня 2021 року------------------

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад фахівців (вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог) Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Томашпільської  селищної  ради  Вінницької  області» (поштова адреса: вул. Ігоря  Гаврилюка, 29 смт.  Томашпіль, 24200,факс (04348) 2-20-40; E-mail: tomashpil.irts@gmail.com;  код за ЄДРПОУ 43505818)

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Томашпільської  селищної  ради  Вінницької області
(вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог)

Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії такі документи :
    копію паспорта громадянина України;
    письмову заяву про участь у конкурсі до якої додається резюме у довільній формі;
    копію трудової книжки;
    копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, підвищення кваліфікації,  присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
    письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
    копію військово – облікового документу для громадян чоловічої статі;
    заповнену особову картку працівника (форма П-2).

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади:

    вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”,  “Фізичне виховання” (лікувальна  фізкультура) за спеціалізацією логопеда, дефектолога, вчителя лікувальної фізкультури;
    стаж роботи за фахом не менше трьох років за фахом;
    вільне володіння державною мовою, володіння основними навиками роботи на комп'ютері з відповідними програмними засобами.
     знання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»;
    володіння навиками підготовки ділових документів, досвід та вміння працювати з людьми.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається конкурсною комісією.

Згідно з Положенням про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців інклюзивно-ресурсного центру конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про освіту»,  а також законодавства з  урахуванням  специфіки діяльності фахівців Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Томашпільської  селищної  ради  Вінницької області.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

-    визнані в установленому порядку недієздатними;
-    мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
-    в інших випадках, установлених законами.

Документи приймаються протягом 20 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 24200, пл. Тараса Шевченка, 1,  смт. Томашпіль, Томашпільський р-н, Вінницька обл.. 
Відділ  юридичного та кадрового забезпечення Томашпільської селищної ради, тел. 2-13-45

 

--------------- 27 січня 2021 року------------------

26 січня 2020 року відбулися два засідання конкурсної комісії на посаду вчителя-реабілітолога Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсного центру» Томашпільської селищної ради. Під час засідань розглянуті документи кандидата на дану посаду, допуск до участі у конкурсі. Конкурсна комісія провела конкурс, який складався з двох етапів:                 1) письмового іспиту та проведення співбесіди з кандидатом на посаду вчителя-логопеда Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсного центру Томашпільської селищної ради – Васильківською Аллою Вікторівною.
Підсумковий рейтинг кандидата визначався шляхом додавання балів за кожен етап конкурсу. 
За результатами проведеного конкурсу: 1) письмового іспиту та проведення співбесіди з Васильківською Аллою Вікторівною вважати такою,  що відповідає встановленим вимогам (підсумковий рейтинг кандидата - загальна кількість балів становить 24,57 балів) та визнана переможцем конкурсу.
Рекомендувати директору «Інклюзивно-ресурсного центру» Томашпільської селищної ради Липовецькій А.В видання розпорядження на посаду вчителя-реабілітолога Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсного центру» Томашпільської селищної ради щодо Васильківської А.В.

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи підтримаєте ви трансляцію засідань сесії Томашпільської селищної ради?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь