A A A K K K
для людей з обмеженими можливостями
Томашпільська селищна об`єднана територіальна громада
Вінницька область

Конкурси на заміщення посад

----------13 січня 2021 року----------

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС
На  заміщення  вакантної посади головного спеціаліста землевпорядника Томашпільської селищної ради.

Основні вимоги до кандидата: Громадянство України, Наявність повної вищої освіти за спеціальністю «Геодезія та землеустрій»,  або інша спеціальність в галузі землевпорядкування за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра, Володіння знанням Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», інших законів України та нормативно-правових актів з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, Земельного кодексу України, іншого законодавства в сфері земельних відносин, Вільне володіння державною мовою, Володіння основними програмами роботи на комп’ютері.

Документи  приймаються  протягом 30 календарних днів з дня опублікування за адресою: Вінницька область, Томашпільський район, смт Томашпіль,   площа  Тараса Шевченка, буд.1, каб. №8.
Про перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади можна дізнатися на офіційному сайті Томашпільської селищної ради   https://tomashpilska-gromada.gov.ua або у відділі  юридичного та кадрового забезпечення, тел. 2-13-45.

  

 

--------------- 6 січня 2021 року------------------

ОГОЛОШУЄ КОНКУРС

на заміщення вакантних посад фахівців (вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог) Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Томашпільської  селищної  ради  Вінницької  області» (поштова адреса: вул. Ігоря  Гаврилюка, 29 смт.  Томашпіль, 24200,факс (04348) 2-20-40; E-mail: tomashpil.irts@gmail.com;  код за ЄДРПОУ 43505818)

Умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Томашпільської  селищної  ради  Вінницької області
(вчитель-дефектолог, вчитель-реабілітолог)

Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії такі документи :
    копію паспорта громадянина України;
    письмову заяву про участь у конкурсі до якої додається резюме у довільній формі;
    копію трудової книжки;
    копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, підвищення кваліфікації,  присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
    письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
    копію військово – облікового документу для громадян чоловічої статі;
    заповнену особову картку працівника (форма П-2).

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади:

    вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”,  “Фізичне виховання” (лікувальна  фізкультура) за спеціалізацією логопеда, дефектолога, вчителя лікувальної фізкультури;
    стаж роботи за фахом не менше трьох років за фахом;
    вільне володіння державною мовою, володіння основними навиками роботи на комп'ютері з відповідними програмними засобами.
     знання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»;
    володіння навиками підготовки ділових документів, досвід та вміння працювати з людьми.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається конкурсною комісією.

Згідно з Положенням про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців інклюзивно-ресурсного центру конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про освіту»,  а також законодавства з  урахуванням  специфіки діяльності фахівців Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Томашпільської  селищної  ради  Вінницької області.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

-    визнані в установленому порядку недієздатними;
-    мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
-    в інших випадках, установлених законами.

Документи приймаються протягом 20 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 24200, пл. Тараса Шевченка, 1,  смт. Томашпіль, Томашпільський р-н, Вінницька обл.. 
Відділ  юридичного та кадрового забезпечення Томашпільської селищної ради, тел. 2-13-45

 

 

 

-----------------21 січня 2021 року---------------------

Документи кандидатів на участь у конкурсі на заміщення вакантної посади директора Раківської ЗОШ І-ІІ ступенів Томашпільської селищної ради

https://rada.info/upload/users_files/04326218/58543108c66e5f032b1fd2ee8f50b83b.pdf

 

 

 

--------------- 21 грудня 2020 року------------------

Томашпільська селищна рада оголошує конкурс на  заміщення вакантної посади директора Раківської ЗОШ І-ІІ ступенів Томашпільської селищної ради Вінницької області (поштова адреса: 24262, Україна, Вінницька область, Тульчинський район, с.Ракова, вул. Центральна, 1).
Кваліфікаційні вимоги:
Посаду директора Раківської ЗОШ І-ІІ ступенів Томашпільської селищної ради Вінницької області може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра та стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років, а також організаторські здібності, фізичний і психічний стан якої не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
Умови оплати праці:
Посадовий оклад директора закладу відповідає 14 тарифному розряду Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці. Передбачаються надбавка за вислугу років, надбавка за престижність праці, матеріальна допомога на оздоровлення.
Для участі у конкурсі до виконавчого органуТомашпільськоїселишної ради за адресою: пл. Тараса Шевченка, 1, смт.Томашпіль, Вінницька область, 24200 подаються такі документи:
-    заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
-    автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
-    копія паспорта громадянина України;
-    копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста);
-    документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
-    копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти);
-    довідка про відсутність судимості;
-    довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
-    мотиваційний лист, складений у довільній формі.
Особа може подавати інші документи та інформацію про себе щодо освіти, досвіду роботи, професійного рівня, моральних якостей тощо.
Особа, яка подає документи, несе персональну відповідальність за достовірність поданих документів та інформації.
Визначені документи особа подає особисто до конкурсної комісії протягом  30 днів з дати оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
Кінцевий термін подання документів: 20січня 2021 року до 17.00  години.
Місце подання документів: Томашпільськаселищна рада, пл. Тараса Шевченка, 1, смт.Томашпіль, Вінницька область, 24200.
Особа, уповноважена за надання інформації, прийом документів, про конкурс – Щербатий Андрій Іванович, тел. 04348 2-13-45, 0680232106, електронна пошта: tomashpilotg@gmail.com
Конкурсний відбір буде проведений уприміщенні Томашпільськогоселищногобудинку культури за адресою: вул.Черняхівського, 5, смт.Томашпіль, Вінницька область, 24200 27січня 2020 р. о 10:00.
Конкурсний відбір переможця проводиться у 3 етапи:
І етап – письмова тестова перевірка на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти;
ІІ етап – перевірка професійних компетентностей шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;
ІІІ етап – публічна та відкрита презентація перспективного плану розвитку Раківської ЗОШ І-ІІ ступенів Томашпільської селищної ради Вінницької області.

 

 

 

 

--------------- 7 грудня2020 року------------------

Відповідно до статті 10 Закону України «Про службу  в органах місцевого самоврядування», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 15.02.2002 р. №169
ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС
На  заміщення  вакантної посади начальника Фінансового управління Томашпільської селищної ради.
Основні вимоги до кандидата: Громадянство України, Наявність вищої освіти не нижче ступеня магістра, спеціаліста, Володіння знанням Конституції України, законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», інших законів України та нормативно-правових актів з питань організації та діяльності органів місцевого самоврядування, Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, іншого законодавства в сфері бюджетних відносин, Вільне володіння державною мовою, Стаж роботи на службі в органах місцевого самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років, Володіння основними програмами роботи на комп’ютері.

Документи  приймаються  протягом 30 календарних днів з дня опублікування за адресою: Вінницька область, Томашпільський район, смт Томашпіль,   площа  Тараса Шевченка, буд.1, каб. №8.
Про перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади можна дізнатися на офіційному сайті Томашпільської селищної ради   https://tomashpilska-gromada.gov.ua або у відділі  юридичного та кадрового забезпечення, тел. 2-13-45.

 

 

 

 

---------------9 жовтня 2020 року------------------

07 та 08 жовтня 2020 року відбулися два засідання конкурсної комісії на посаду вчителя-логопеда Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсного центру» Томашпільської селищної ради. Під час засідань розглянуті документи кандидата на дану посаду, допуск до участі у конкурсі. Конкурсна комісія провела конкурс, який складався з двох етапів:1) письмового іспиту та проведення співбесіди з кандидатом на посаду вчителя-логопеда Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсного центру Томашпільської селищної ради – Теплою Ілоною Валентинівною.
Підсумковий рейтинг кандидата визначався шляхом додавання балів за кожен етап конкурсу. 
За результатами проведеного конкурсу: 1) письмового іспиту та проведення співбесіди з Теплою Ілоною Валентинівною вважати такою,  що відповідає встановленим вимогам (підсумковий рейтинг кандидата - загальна кількість балів становить 21,57 балів) та визнана переможцем конкурсу.
Рекомендувати директору «Інклюзивно-ресурсного центру» Томашпільської селищної ради Липовецькій А.В видання розпорядження на посаду вчителя-логопеда Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсного центру» Томашпільської селищної ради щодо Теплої І.В.

 

 

--------------- 7 жовтня 2020 року--------------------

Конкурс на заміщення вакантних посад фахівців Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Томашпільської  селищної  ради  Вінницької  області»

--------------- 16 вересня 2020 року--------------------

Оголошуєтьс конкурс на заміщення вакантних посад фахівців Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Томашпільської  селищної  ради  Вінницької  області»


Умови проведення конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Томашпільської  селищної  ради  Вінницької області

Особи, котрі бажають взяти участь у конкурсі подають до конкурсної комісії такі документи :
    копію паспорта громадянина України;
    письмову заяву про участь у конкурсі до якої додається резюме у довільній формі;
    копію трудової книжки;
    копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, підвищення кваліфікації,  присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
    письмову згоду на збір та обробку персональних даних;
    копію військово – облікового документу для громадян чоловічої статі;
    заповнену особову картку працівника (форма П-2).

Вимоги до кандидатів на заміщення вакантної  посади:

    вища освіта не нижче ступеня магістра або освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста за спеціальністю “Спеціальна освіта”, “Корекційна освіта”, “Дефектологія”,  “Фізичне виховання” (лікувальна  фізкультура) за спеціалізацією логопеда, дефектолога, вчителя лікувальної фізкультури;
    стаж роботи за фахом не менше трьох років за фахом;
    вільне володіння державною мовою, володіння основними навиками роботи на комп'ютері з відповідними програмними засобами.
     знання Конституції України, законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту», постанов Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку організації інклюзивного навчання у загальноосвітніх навчальних закладах», «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр»;
    володіння навиками підготовки ділових документів, досвід та вміння працювати з людьми.
Додаткова інформація щодо основних функціональних обов’язків, розміру та умов оплати праці надається конкурсною комісією.

Згідно з Положенням про проведення конкурсу на заміщення вакантних посад фахівців інклюзивно-ресурсного центру конкурсанти складають у письмовій формі іспит на знання Конституції України, Законів України «Про освіту»,  а також законодавства з  урахуванням  специфіки діяльності фахівців Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Томашпільської  селищної  ради  Вінницької області.

До участі у конкурсі не допускаються особи, які:

-    визнані в установленому порядку недієздатними;
-    мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади;
-    в інших випадках, установлених законами.

Документи приймаються протягом 20 календарних днів з дня оголошення конкурсу за адресою: 24200, пл. Тараса Шевченка, 1,  смт. Томашпіль, Томашпільський р-н, Вінницька обл.. 
Відділ  юридичного та кадрового забезпечення, тел. 2-13-45

 

-----------------------25 серпня 2020 року---------------------------

14 та 20 серпня 2020 року відбулися два засідання конкурсної комісії на посаду директора Вапнярківської ЗОШ I-II ступенів Томашпільської селищної ради.
Під час засідань розглянуті документи кандидатів на дану посаду, допуск до участі у конкурсі. Конкурсна комісія провела конкурс, який складався з трьох етапів: 1) тестової перевірки на знання законодавства України у сфері загально середньої освіти; 2) перевірки професійних компетентностей шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання; 3) публічні  презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (на два роки чи на шість років) та провели співбесіду з кандидатами на посаду директора Вапнярківської ЗОШ I-II ступенів Томашпільської селищної ради
 – Карпенко Оленою Анатоліївною та Мартинюк Мар’яною Михайлівною.
Підсумковий рейтинг кандидатів визначався шляхом додавання балів за кожен етап конкурсу. 
За результатами проведеного конкурсу: 1) тестової перевірки на знання законодавства України у сфері загально середньої освіти; 2) перевірки професійних компетентностей шляхом письмового вирішення ситуаційного завдання; 3) публічної  презентації перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти (на два роки чи на шість років, Карпенко Олену Анатолівну вважати такою,  що відповідає встановленим вимогам та визнана переможцем конкурсу, дані які зазначені в протоколі № 2 (додається).
Рекомендувати начальнику відділу освіти Томашпільської селищної ради видання розпорядження щодо  підписанням з нею строковий трудовий договір із кандидатом на посаду директора Вапнярківської ЗОШ I-II ступенів Томашпільської селищної ради Карпенко Оленою Анатоліївною, що визначений чинним законодавством.


 

 

 

-----------------------21 серпня 2020 року---------------------------

20 серпня 2020 року відбувся конкурс на посаду директора Вапнярківської ЗОШ I-II ступенів Томашпільської селищної ради.
За результатами  додавання балів за кожен етап конкурсу, проставлених членами конкурсної комісії, у зведеній відомості конкурсних випробувань на знання законодавства, вирішення ситуаційного завдання та презентацію перспективного плану підсумковий рейтинг складає: Карпенко О.А. – 24 балів, Мартинюк М.М. – 21,4 балів.

-----------------14 серпня 2020 року---------------------

Документи кандидатів на участь у конкурсі на заміщення вакантної посади директора Вапнярківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Томашпільської селищної ради

https://rada.info/upload/users_files/04326218/58543108c66e5f032b1fd2ee8f50b83b.pdf

https://rada.info/upload/users_files/04326218/e79d1a70c025ac89dd73888dafd503ec.pdf

---------15 липня 2020 року------------

Томашпільська селищна рада оголошує конкурс на  заміщення вакантної посади директора Вапнярківської ЗОШ І-ІІ ступенів Томашпільської селищної ради Вінницької області (поштова адреса: 24222 Україна, Вінницька область, Томашпільський район, с.Вапнярки, вул. Маяковського, 1).

ДЕТАЛЬНІШЕ ТУТ

 

----------15 липня 2020 року------------

ОГОЛОШЕННЯ  ПРО КОНКУРС

 

Томашпільська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста з питань кадрової роботи та служби в органах місцевого самоврядування Томашпільської селищної ради.

До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які мають:

  1. Наявність громадянства України.
  2. Наявність повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра.
  3. Знання чинного законодавства з питань місцевого самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування та державної служби, трудового законодавства.
  4. Вільне володіння державною мовою.
  5. Володіння персональним комп’ютером у режимі користувача.
  6. Уміння застосовувати на практиці трудове законодавство, вміння працювати з персоналом.

 

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення. Додаткова інформація щодо документів, які необхідно подати для участі в конкурсі надається за телефоном 2-13-45 або на офіційному сайті Томашпільської селищної ради  http://tomashpil.rada.org.ua

 

 

 

----------24 червня 2020 року------------
ІНФОРМАЦІЯ
        про оголошення проведення конкурсу на заміщення вакантної посади                  начальника Служби у справах дітей Томашпільської селищної ради

Томашпільська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника Служби у справах дітей Томашпільської селищної ради.
До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які мають:
-    Вищу освіту за спеціальністю "Педагогічна освіта" та/або  "Право" за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра.                                                                        - Знають вимоги чинного законодавства  з питань місцевого самоврядування, Конституції та законів України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, що регулюють роботу Служби у справах дітей, інструкцією з діловодства, практикою застосування чинного законодавства, правилами ділового етикету, правилами та нормами охорони праці та протипожежного захисту та ін.
-    Вільно володіють державною мовою;
-    Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. 
-    Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на керівній посаді  або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення. Додаткова інформація щодо документів, які необхідно подати для участі в конкурсі також надається за телефоном 2-13-45. 

УМОВИ
                                                  проведення конкурсу на зайняття вакантної посади                                                        начальника Служби у справах дітей виконавчого комітету Томашпільської селищної ради

Загальні умови
                                     Посадові обов’язки :  
                                 

1. Здійснює керівництво Службою, забезпечує виконання покладених на неї завдань, несе персональну відповідальність за організацію та результати її діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;
2. У своїй роботі керується: Конституцію України, актами законодавства, нормативними документами, що стосуються служби в органах місцевого самоврядування, Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, органів виконавчої влади вищого рівня, що регулюють роботу Служби, інструкцією з діловодства, практикою застосування чинного законодавства, правилами ділового етикету, правилами та нормами охорони праці та протипожежного захисту та ін.
3. Готує посадові інструкції, визначає завдання і розподіляє обов’язки між співробітниками Служби, сприяє підвищенню їх кваліфікації;
4. Видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх виконання;
5. Планує роботу Служби і аналізує стан її виконання;
6. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Служби;
7. Представляє інтереси Томашпільської селищної ради у взаємовідносинах з установами, підприємствами, організаціями та об’єднаннями громадян з питань, віднесених до компетенції Служби;
8. Призначає на посади і звільняє з посади працівників Служби Томашпільський селищний голова на конкурсній основі чи за іншою процедурою, передбаченою чинним законодавством.
9. Звітує  перед Томашпільським селищним головою про виконання покладених на Службу завдань та затверджених планів роботи;
10. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях сесії ради та виконавчого комітету питань, що належать до компетенції Служби, та розробляє проекти відповідних рішень;
11. Бере участь в роботі сесій селищної ради, в засіданнях виконавчого комітету та інших заходах, що проводяться селищною радою та виконавчим комітетом;
12. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Служби;
13. Забезпечує дотримання працівниками Служби правил внутрішнього трудового розпорядку та дисципліни;
14. Вносить голові селищної ради пропозиції щодо структури та штатного  розпису  Служби;
15. Подає на затвердження селищного голови Кошторис та штатний розпис Служби у встановленому порядку  Томашпільської селищної ради в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її  працівників.

Умови оплати праці  

 Посадовий оклад 6400 гривень;
надбавка за вислугу років;
надбавка за ранг посадової особи місцевого самоврядування;
за наявності достатнього фонду оплати праці та своєчасного (в повному обсязі) виконання  функцій (обов’язків) виплачується премія. 


Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду:
     безстроково.

 
  Перелік документів,  необхідних для участі в  конкурсі, та строк їх  подання:

    -         заява на участь у конкурсі;
-         заява про проведення перевірки, передбаченої Законом України Про очищення влади;
-         особова картка за формою П-2 ДС з додатками;
-          2 фото розміром 3 х 4 см;
-         документи про освіту, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня, підвищення кваліфікації;
-         копія паспорта громадянина України;
-         копія ідентифікаційного коду;
-         копію трудової книжки;
-         військовий квиток (для військовозобов'язаних);
-         електронна декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, за минулий рік, за встановленою формою, що визначається Національним агентством з питань запобігання корупції (далі – НАЗК) шляхом її заповнення на офіційному веб-сайті НАЗК за адресою www.nazk.gov.ua
-         письмову згоду на обробку персональних даних.
 
Документи приймаються до 17 год  24 липня  2020 року за адресою:
24200 Вінницька область, смт. Томашпіль, пл. Шевченка,1

Дата, час і місце проведення конкурсу    05 серпня  2020 року о 10 год
24200 Вінницька область, смт. Томашпіль, пл. Шевченка,1

  
Прізвище, ім’я та по батькові, номер телефону та адреса електронної пошти особи, яка надає додаткову інформацію з питань проведення конкурсу: Людва Михайло Михайлович,  (04348) 2-13-45,  tomashpilotg@gmail.com 


Загальні вимоги 
1.    Освіта    

Ступінь  вищої освіти не нижче магістра, спеціаліста за спеціальністю «Педагогічна  освіта»,  та/або  «Право». Стаж роботи на державній службі або службі в органах місцевого самоврядування на керівній посаді або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше 2 років. 


2.    Володіння державною мовою:
     Вільне володіння державною мовою.
                                                               
Спеціальні вимоги
     Знання законодавства 

   Сімейний кодекс України;Цивільний кодекс України; Закон України «Про звернення громадян»; Закон України «Про доступ до публічної інформації»; Закон України «Про охорону дитинства»; Закон України «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей»; Закон України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей»; Закон України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування»; постанова Кабінету Міністрів України від 24 вересня   2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом прав дитини»; постанова Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 2008 року №905 «Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей».
 
Спеціальний досвід роботи  

 Не потребує.
 

 _________07.07.2020 р.___________

Документи, кандидатів на участь в конкурсі на заміщення вакантної посади
директора Томашпільського селищного Будинку культури Томашпільської селищної ради.  

https://rada.info/upload/users_files/04326218/3288448f13623c5efea6a399d051c037.pdf

https://rada.info/upload/users_files/04326218/3076d6fa83c719f4125413404c2df648.pdf

 https://rada.info/upload/users_files/04326218/fd3f97d7ddc09db9a8a3aea49f95fc62.pdf

 

_________27.05.2020 р.________

ІНФОРМАЦІЯ

про оголошення проведення конкурсу на вакантну посаду:
Директор Томашпільського селищного Будинку культури Томашпільської селищної ради.  
 

Умови проведення конкурсного добору:
Дата початку приймання документів - 28.05.2020р., 
дата завершення подачі документів – 29.06.2020р.
дата початку формування конкурсної комісії – 20.05.2020, 
строки проведення конкурсу  -  перше засідання  10.07.2020, друге засідання – 14.07.2020 року.
 
Вимоги до кандидатів:
Директором  Томашпільського селищного Будинку культури може бути особа, яка має повну вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем   виконувати відповідні посадові обов’язки.
У разі відповідності вимогам на посаду директора на другому засіданні конкурсної комісії проводиться співбесіда з кандидатами та  кандидати публічно здійснюють презентацію проектів програм розвитку закладу культури на один і п’ять років.
Необхідні документи:
Заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України "Про захист персональних даних";
Автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність чи відсутність судимості;
Копія документа, що посвідчує особу; 
Копії документів про повну вищу освіту;
Рекомендаційні листи довільної форми (два);
Мотиваційний лист довільної форми.
Зазначені документи надсилаються на поштову (смт Томашпіль, пл. Тараса Шевченка, буд.1 пошт.інд. 24200)  та електронну адресу (tomashpilotg@gmail.com) Томашпільської селищної ради:
Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої інформації.
Упродовж  трьох  робочих  днів після закінчення строку подання документів для участі в конкурсі секретар комісії оприлюднює подані документи на  офіційному веб-сайті відповідно до Закону України "Про захист персональних даних".
Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо кандидатур на електронну пошту Томашпільської селищної ради, які передаються конкурсній комісії.

10 та 14 липня 2020 року відбулися два засідання конкурсної комісії на посаду директора Томашпільського селищного будинку культури Томашпільської селищної ради.
Під час засідань розглянуті документи кандидатів на дану посаду, допуск до участі у конкурсі. Конкурсна комісія заслухала публічні  презентації проектів програм розвитку селищного будинку культури та провели співбесіду з кандидатами на посаду  директора  Томашпільського селищного будинку культури – Оляніною Наталією Георгіївною та Васильківським Олександром Феліксовичем.
Шляхом відкритого голосування конкурсною комісією одноголосно були  прийняті  рішення про те, що співбесіду із претендентами на вищезазначену посаду вважати такою, що відбулася. За результатами проведеного конкурсу Васильківський Олександр Феліксович є таким, що успішно його склав.
Рекомендувати Томашпільському селищному голові видання розпорядження щодо  підписання контракту із кандидатом на посаду директора Томашпільського селищного будинку культури ВАСИЛЬКІВСЬКИМ О.Ф. терміном на 5 років згідно  вимог Закону України «Про культуру».

 

 

 

 

_______20.03.2020 р._______

ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників (вчитель-логопед, вчитель-реабілітолог, практичний психолог) комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр" Томашпільської селищної ради Вінницької області

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року  № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», рішення селищної ради «Про створення комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Томашпільської селищної  ради Вінницької області»  з метою публічного і прозорого призначення на посади педагогічних працівників комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Томашпільської селищної ради Вінницької області Томашпільська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Томашпільської селищної  ради (далі – КУ ІРЦ ).
Місцезнаходження: вул. Ігоря Гаврилюка, 29 (1-ий поверх)  смт Томашпіль Вінницької області.
Найменування посад: 
Вчитель-логопед  КУ ІРЦ Томашпільської селищної  ради 
Вчитель-реабілітолог  КУ ІРЦ Томашпільської селищної  ради
Практичний психолог  КУ ІРЦ Томашпільської селищної  ради 
Умови оплати праці: 
Педагогічні працівники КУ ІРЦ призначаються на посаду директором КУ ІРЦ на конкурсній основі та звільняються з посади відповідно до законодавства.
На педагогічних працівників КУ ІРЦ поширюються умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти.
Кваліфікаційні вимоги до претендентів на педагогічні посади  ІРЦ: вища педагогічна (психологічна) освіта ступеня магістра (спеціаліста) та стаж роботи не менше трьох років за фахом (з врахуванням стажу роботи за фахом не менше 60 відсотків педагогічних працівників КУ ІРЦ повинен становити три або більше років).
Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі та строк їх подання:
- копію паспорта громадянина України; 
- письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;                                                                                                                          
- заповнена особова картка (форма П-2) із заповненою автобіографією;                - дві фотокартки розміром 3 х 4 см; 
- копію трудової книжки; 
- копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
- інші документи (за бажанням).
Документи подаються особисто або поштою особою, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі до Томашпільської селищної ради за адресою: пошт. індекс 24200, смт Томашпіль, площа Тараса Шевченка, 1 (каб.№2).
Термін прийняття документів протягом 20 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу в інформаційному бюлетені  Томашпільської селищної ради  «Томашпільська  громада» (31.03.2020 р.) та протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті Томашпільської селищної ради (20.03.2020 р.). У разі надсилання документів поштою, датою подання документів вважається зазначена дата на поштовому штемпелі.
 Інформація про дату проведення конкурсного відбору буде повідомлено додатково (інформування  відбудеться методом вказаним в заяві претендента). .
Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Дата складання: претенденти інформуються завчасно, методом вказаним в заяві 
Довідкова інформація за тел. 2-19-78 (Людва Михайло), на сайті: https://tomashpilska-gromada.gov.ua  в розділі  «Конкурси на заміщення  посад». 

 


 

_______________17.02.2020р._______________

ІНФОРМАЦІЯ 

про оголошення проведення конкурсу на заміщення вакантних посад педагогічних працівників (вчитель-логопед, вчитель-реабілітолог, практичний психолог) комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр" Томашпільської селищної ради Вінницької області

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року  № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», рішення селищної ради «Про створення комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Томашпільської селищної  ради Вінницької області»  з метою публічного і прозорого призначення на посади педагогічних працівників комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Томашпільської селищної ради Вінницької області Томашпільська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантних посад педагогічних працівників комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Томашпільської селищної  ради (далі – КУ ІРЦ ).

Місцезнаходження: вул. Ігоря Гаврилюка, 29 (1-ий поверх)  смт Томашпіль Вінницької області.

Найменування посад:

Вчитель-логопед  КУ ІРЦ Томашпільської селищної  ради

Вчитель-реабілітолог  КУ ІРЦ Томашпільської селищної  ради

Практичний психолог  КУ ІРЦ Томашпільської селищної  ради 
 

Умови оплати праці:

Педагогічні працівники КУ ІРЦ призначаються на посаду директором КУ ІРЦ на конкурсній основі та звільняються з посади відповідно до законодавства.
На педагогічних працівників КУ ІРЦ поширюються умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посади педагогічних працівників КУ ІРЦ: вища педагогічна (психологічна) освіта ступеня магістра (спеціаліста) та стаж роботи не менше трьох років за фахом (з врахуванням стажу роботи за фахом не менше 60 відсотків педагогічних працівників КУ ІРЦ повинен становити три або більше років).

Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі та строк їх подання:

- копію паспорта громадянина України;

- письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;                                                                                                                         

- заповнена особова картка (форма П-2) із заповненою автобіографією;                - дві фотокартки розміром 3 х 4 см;

- копію трудової книжки;

- копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
- інші документи (за бажанням).

Документи подаються особисто або поштою особою, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі до Томашпільської селищної ради за адресою: пошт. індекс 24200, смт Томашпіль, площа Тараса Шевченка, 1 (каб.№2).

Термін прийняття документів протягом 20 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу в інформаційному бюлетені  Томашпільської селищної ради  «Томашпільська  громада» та протягом 30 календарних днів з дня оприлюднення на офіційному веб-сайті Томашпільської селищної ради . У разі надсилання документів поштою, датою подання документів вважається зазначена дата на поштовому штемпелі.

 Інформація про дату проведення конкурсного відбору буде повідомлено додатково (інформування  відбудеться методом вказаним в заяві претендента). .
Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди. Дата складання: 17(18) березня 2020 року.
Довідкова інформація за тел. 2-19-78 (Людва Михайло), на сайті: https://tomashpilska-gromada.gov.ua  в розділі  Конкурси на заміщення  посад.

 

 

_________________27.11.2019р.______________

ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення проведення конкурсу на заміщення вакантної посади директора комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр" Томашпільської селищної ради Вінницької області

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року  № 545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр», рішення селищної ради «Про створення комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Томашпільської селищної  ради Вінницької області»  з метою публічного і прозорого призначення на посаду директора комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Томашпільської селищної ради Вінницької області Томашпільська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади директора комунальної установи "Інклюзивно-ресурсний центр" Томашпільської селищної  ради Вінницької області (далі – ІРЦ).
Місцезнаходження: вул. Ігоря Гаврилюка, 29 (1-ий поверх)  смт Томашпіль Вінницької обл.
Найменування посади: 
директор Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Томашпільської селищної  ради Вінницької області
Умови оплати праці: 
Посада директора ІРЦ прирівнюється до посад педагогічних працівників. Директор інклюзивно-ресурсного центру призначається на посаду строком на три роки на конкурсній основі та звільняється з посади засновником за погодженням з  органом управління освітою Томашпільської селищної ради.
Права, обов’язки і відповідальність директора ІРЦ, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму визначаються контрактом.

Кваліфікаційні вимоги до претендентів на посаду директора ІРЦ: вища освіта ступеня магістра за спеціальністю “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”, “Дефектологія”) або “Психологія” („Практична психологія”) та стаж роботи не менше п’яти років за фахом.
Перелік документів, які необхідно подати для участі у конкурсному відборі та строк їх подання:
- копію паспорта громадянина України; 
- письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у довільній формі;                                                                                                                      
- заповнена особова картка (форма П-2 ) із заповненою автобіографією;  

- дві фотокартки розміром 3 х 4 см; 
- копію трудової книжки; 
- копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
- письмову згоду на збір та обробку персональних даних.
- інші документи (за бажанням).
Документи подаються особисто або поштою особою, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі до Томашпільської селищної ради за адресою: пошт. індекс 24200, смт Томашпіль, площа Тараса Шевченка, 1 (каб.№2).
Термін прийняття документів протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення про проведення конкурсу на веб-сайті Томашпільської селищної  ради та в інформаційному бюлетені  Томашпільської селищної ради «Томашпільська громада». У разі надсилання документів поштою, датою подання документів вважається зазначена дата на поштовому штемпелі.
 Інформація про дату проведення конкурсного відбору буде повідомлено додатково (інформування  відбудеться методом вказаним в заяві претендента). .
Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та проведення співбесіди.
За довідковою інформацією звертатись за тел. 2-19-78 (Людва Михайло Михайлович). 

Протокол N1 від 03.01.2020р. 

Протокол N2 від 27.01.2020р.
 

_________________14.08.2019р.______________

ОГОЛОШЕННЯ  ПРО КОНКУРС
Томашпільська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста фінансового відділу Томашпільської селищної ради.

 

До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які мають:
-    Вищу освіту фінансово-економічного спрямування  за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра.
-    Знають вимоги чинного законодавства з питань місцевого самоврядування, Конституції та законів України, постанов  Верховної  Ради  України,  актів Кабінету Міністрів України, наказів  Мінфіну та інших  актів законодавства, що регламентують бюджетні  відносини  і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи;
-    Вільно володіють державною мовою;
-    Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. 
-    Стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді головного спеціаліста не менше 3 років чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 5 років.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення. Додаткова інформація щодо документів, які необхідно подати для участі в конкурсі надається за телефоном 2-19-78. 

Вимоги до кандидатів

 

 

ІНФОРМАЦІЯ
про оголошення проведення конкурсу на заміщення вакантної посади головного лікаря КНП «Центр первинної  медико - санітарної допомоги» Томашпільської селищної ради 

Рішення про оголошення конкурсу

Оголошення про вимоги до претендентів на вакантну посаду (згідно протоколу №1)

Протокол №2 Розгляд заяви та допуск претендента
 

 Протокол №3  Про  заслуховування  конкурсної пропозиції

Відеозапис конкурсної пропозиції

 


Томашпільською селищною радою прийнято рішення  про оголошення конкурсу на заміщення вакантної  посади головного лікаря  комунального некомерційного підприємтва «Центр первинної  медико - санітарної допомоги» Томашпільської селищної ради.
Пропозиції (в письмовому  вигляді згідно п.11 затвердженого Порядку) щодо кандидатур до складу конкурсної комісії подаються до Томашпільської селищної ради  протягом 15 днів з моменту оприлюднення оголошення.  
Інформацію про пакет необхідних документів  для  участі  у конкурсі, кваліфікаційні вимоги  щодо головного лікаря комунального медичного закладу тощо можна отримати  після  формування персонального складу конкурсної комісії  за адресою смт. Томашпіль, пл.Тараса Шевченко,1   виконавчий комітет Томашпільської селищної ради. 
Довідки можна отримати за телефоном 2-25-63,  на сайті  http://tomashpil.rada.org.ua в розділі  Конкурси на заміщення  посад.

____________________________05.02.2019року_____________________________

 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про службу  в органах місцевого самоврядування» ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС на  зайняття вакантної посади спеціаліста-юрисконсульта відділу юридичного та кадрового забезпечення Томашпільської селищної ради.


Основні вимоги до кандидата: громадянство України, вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування або державній службі на посаді спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років. 
Документи  приймаються  протягом 30 календарних днів з дня опублікування за адресою: Вінницька область, смт Томашпіль, пл.Т.Шевченка, буд.1. 
Про перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади можна дізнатися на офіційному сайті Томашпільської селищної ради  http://tomashpil.rada.org.ua  або у спеціаліста з кадрової роботи, тел. (04348)2-25-63.

___________________________03.08.2018 року________________________________

 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про службу  в органах місцевого самоврядування» 
ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС
на  зайняття вакантної посади головного спеціаліста відділу культури та туризму, спорту і молоді  Томашпільської селищної ради.

Основні вимоги до кандидата: громадянство України, вища освіта відповідного професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, спеціаліста, стаж роботи за фахом на службі в органах місцевого самоврядування та(або) державній службі на посаді спеціаліста не менше 1 року чи стаж роботи за фахом в інших сферах управління не менше 3 років. 
Документи  приймаються  протягом 30 календарних днів з дня опублікування за адресою: Вінницька область, смт Томашпіль, пл.Т.Шевченка, буд.1.
Про перелік документів, необхідних для участі в конкурсі, та умови проведення конкурсу на зайняття вакантної посади можна дізнатися на офіційному сайті Томашпільської селищної ради за посиланням -  http://tomashpil.rada.org.ua  або у спеціаліста з кадрової роботи, тел. (04348)2-25-63.

 

 

__________________27.04.2018 року____________________________________________

 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року №169
 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС
на заміщення вакантної посади заступника начальника фінансового відділу Томашпільської селищної ради

 

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікування оголошення. 
До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які мають:

Наявність громадянства України.

Наявність вищої освіти фінансово-економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, магістр.

Знання чинного законодавства з питань місцевого самоврядування, ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності відповідно до національних стандартів (положень), а також інших нормативно – правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку , в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Здійснення контролю за плануванням та виконанням  селищного бюджету.

Вільне володіння державною мовою.

Навики виконання роботи за фахом на державній службі або в органі місцевого самоврядування на керівній посаді   з  досвідом роботи не менше 1-ого року,  або стаж роботи за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років.

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. 

 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС
на заміщення вакантної посади головного  спеціаліста фінансового відділу Томашпільської селищної ради.

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікування оголошення. 
До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які мають:

Наявність громадянства України.

Наявність вищої освіти фінансово-економічного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр, магістр.

Знання чинного законодавства з питань місцевого самоврядування, Конституції та законів України, постанов  Верховної  Ради  України,  актів Кабінету Міністрів України, наказів  Мінфіну та інших  актів законодавства, що регламентують бюджетні  відносини  і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи.

Вільне володіння державною мовою.

Навики ведення   бухгалтерського  обліку  фінансово-господарської діяльності бюджетної установи та складення звітності  з  досвідом роботи в сфері бухгалтерії не менше 3-ьох років.

Володіння комп’ютером на рівні досвідченого користувача. 

 

Додаткова інформація щодо участі в конкурсі та умови проведення конкурсу на заміщення вакантної розміщена на офіційному сайті Томашпільської селищної ради: tom_sr@i.ua або за адресою: смт.Томашпіль, пл..Тараса Шевченка, 1 (телефон для довідок  2-25-63).

________________________________________06/09/2017__________________

 

 

 

 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року №169
 

ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС
на заміщення вакантної посади головного спеціаліста відділу освіти Томашпільської селищної ради.

 

Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікування оголошення. 
До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які мають:
-повну вищу педагогічну освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра;
-знають вимоги чинного законодавства з питань місцевого самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування, освіти;
-мають стаж роботи за фахом на державній службі або в органах місцевого самоврядування на посаді провідного спеціаліста не менше 1 року, або стаж роботи  за фахом в інших сферах економіки не менше 3 років;
-вільно володіють державною мовою;
-вміють працювати на комп’ютері в режимі впевненого користувача.
Додаткова інформація щодо участі в конкурсі та умови проведення конкурсу на заміщення вакантної розміщена на офіційному сайті Томашпільської селищної ради: tom_sr@i.ua або за адресою: смт.Томашпіль, пл..Тараса Шевченка, 1 (телефон для довідок  2-25-63).

________________________________________26/07/2017__________________

 

 

 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року №169

         ОГОЛОШУЄТЬСЯ  КОНКУРС

         на заміщення вакантної посади інспектора праці

фінансового відділу  Томашпільської  селищної ради.

         Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікування оголошення.

         До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які мають:

  • повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра відповідного спрямування;
  • знають вимоги чинного законодавства з питань місцевого самоврядування,  законодавства про працю;
  • вільно володіють державною мовою;
  • вміють працювати на комп’ютері в режимі впевненого користувача.

         Додаткова інформація щодо участі в конкурсі та умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади розміщена на офіційному сайті Томашпільської селищної ради: tom_sr@i.ua або за адресою: смт Томашпіль, пл.Тараса Шевченка, 1 (телефон для довідок  2-25-63).

_______________________________________________________________________________07.07.2017 р_____________

 

Відповідно до статті 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15.02.2002 року №169

         ОГОЛОШУЄТЬСЯ КОНКУРС

     на заміщення вакантної посади головного спеціаліста-юриста

Відділу освіти Томашпільської селищної ради.

         Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня публікування оголошення.

         До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які мають:

повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра відповідного спрямування;

знають вимоги чинного законодавства з питань місцевого самоврядування, служби в органах місцевого самоврядування, трудового та правового законодавства;

вільно володіють державною мовою;

вміють працювати на комп’ютері в режимі впевненого користувача.

         Додаткова інформація щодо участі в конкурсі та умови проведення конкурсу на заміщення вакантної посади розміщена на офіційному сайті Томашпільської селищної ради: tom_sr@i.ua або за адресою: смт Томашпіль, пл.Тараса Шевченка, 1 (телефон для довідок  2-25-63).

_______________________________________________________________________________07.07.2017 р_____________

 

Перелік документів кандидатів, необхідних для участі у конкурсі:

 

1 Копія паспорта громадянина України (1-2 сторінки).

2 Письмова заява про участь у конкурсі із зазначенням ознайомлення заявника із встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на  службу в орган місцевого самоврядування та проходження служби.

3 Письмова заява, в якій особа повідомляє, що до неї не застосовуються заборони, визначені частиною третьою або четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», та надає згоду на проходження перевірки та на оприлюднення відомостей стосовно неї відповідно до зазначеного Закону.

4 Копія (копії) документа (документів) про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, завірені нотаріально.

5 Копія військового квитка (для військовозобов’язаних)

6 Дві фотокартки розміром 4 х 6 см.

7 Заповнена особова картка встановленого зразка.

8 Декларація особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування  за минулий рік (електронна, тип декларації – кандидата на посаду ).

9 Медичну довідку про стан здоров’я.

 

 

Конкурси на заміщення посад

Томашпільська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади начальника відділу загально-організаційного забезпечення Томашпільської селищної ради на період відпустки основного працівника по догляду  за дитиною до досягнення нею 3-річного віку
До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які мають:
1.Наявність громадянства України.
2.Наявність повної вищої освіти за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра.
3.Знання чинного законодавства з питань місцевого самоврядування,  висвітлення діяльності органів місцевого самоврядування, здійснення та забезпечення прав на доступ до публічної інформації;  питань , що виникають у процесі добровільного об’єднання територіальних громад сіл, селищ.
4.Вільне володіння державною мовою.
5.Володіння персональним комп’ютером у режимі  впевненого  користувача.
6.Навики  впровадження інноваційних програм та написання проектів (грантів).
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення (24.02.2017 р.). Додаткова інформація щодо документів, які необхідно подати для участі в конкурсі надається за телефоном 2-25-63.

 

 

 

Томашпільська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади спеціаліста з  інформаційно-комп’ютерного забезпечення.
До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які мають:
- Повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра.
- Знають вимоги чинного законодавства з питань місцевого самоврядування;
- Вільно володіють державною мовою;
- Навики виконання функцій системного адміністратора   з  досвідом роботи не менше 5-ти років;
- Навики встановлення, впровадження програмних забезпечень  на ПК, забезпечення працездатності комп’ютерної техніки, забезпечення захисту інформації.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення (18.01.2017 р.). Додаткова інформація щодо документів, які необхідно подати для участі в конкурсі надається за телефоном 2-25-63.

 

 

Томашпільська селищна рада оголошує конкурс на заміщення вакантної посади головного спеціаліста-економіста відділу фінансово-бухгалтерського обліку та звітності.
До участі в конкурсі допускаються громадяни України, які мають:
- Повну вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, магістра.
- Знають вимоги чинного законодавства з питань місцевого самоврядування;
- Вільно володіють державною мовою;
- Навики ведення   бухгалтерського  обліку  фінансово-господарської 
діяльності бюджетної установи та складення звітності  з  досвідом роботи в сфері бухгалтерії не менше 5-ти років.
Документи приймаються протягом 30 календарних днів з дня опублікування оголошення (18.01.2017 р.). Додаткова інформація щодо документів, які необхідно подати для участі в конкурсі надається за телефоном 2-25-63.

 

 

 

Томашпільська селищна рада  оголошує проведення конкурсу на посаду:

Завідувача Томашпільською селищною бібліотекою

 

Умови проведення конкурсного добору:

дата початку приймання документів - 22.06.2016р., 

дата завершення подачі документів – 22.07.2016р.

дата початку формування конкурсної комісії – 23.06.2016, 

строки проведення конкурсу  -  перше засідання  03.08.2016, друге засідання – 05.08.2016р.

Вимоги до кандидатів:

Завідувачем Томашпільською селищною бібліотекою може бути особа, яка має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіє державною мовою та здатна за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем   виконувати відповідні посадові обов’язки.

Падача документів.

3 та 5 серпня 2016 року відбулися два засідання конкурсної комісії добору на посаду завідувача Томашпільською селищною бібліотекою.
Під час засідань розглянуті документи кандидата на дану посаду, допуск до участі у конкурсі, конкурсна комісія заслухала публічні  презентації проектів програм розвитку селищної бібліотеки та провели співбесіду з кандидатом на посаду  завідувача Томашпільською селищною бібліотекою – Марчак Тетяною Борисівною.
Шляхом відкритого голосування конкурсною комісією одноголосно були  прийняті  рішення про те, що співбесіду із претендентом на вищезазначену посаду вважати такою, що відбулась успішно, а також рекомендувати Томашпільському селищному голові видання розпорядження щодо  підписання контракту із кандидатом на посаду завідувача селищною бібліотекою Марчак Т.Б. терміном на 5 років згідно  вимог Закону України «Про культуру». 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування: Чи підтримаєте ви трансляцію засідань сесії Томашпільської селищної ради?

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь